Het stof kan gaan liggen. De verhuis van 21 bewoners uit woonzorgafdeling Rozenkwarts naar een zo passend mogelijke andere woonzorgafdeling is volbracht. Sereen voor de bewoner, hyperefficiënt met diens huisraad.

Zo snel omdat we nog steeds in een nul-besmetting omgeving wonen en ons willen voorbereiden voor het geval het virus toch zou binnensluipen.

“Een oude boom verplant men niet”. Helaas vonden we het noodzaakzakelijk de bewoners toch te verhuizen. In de periode dat zij al contact moeten missen met hun liefste familie, morrelen we nu ook nog aan hun structuur, hun zorg en gewoontes, hun huisvesting en de hun vertrouwde gezichten.

Hoe gaan we daar mee om?

  • We komen tegemoet aan het “voorkeur nieuw team” van elk teamlid Rozenkwarts. Eén medewerker zette haar persoonlijke voorkeur aan de kant ten gunste van een bewoner die anders nogal alleen in een nieuwe woonzorgafdeling zou terechtkomen. Chapeau!
  • De hoofdverpleegkundige van Rozenkwarts, Lia, volgt de bewoners Rozenkwarts verder op in de andere afdelingen totdat zij –namens het team- kan besluiten dat de verderzetting van goede zorg verzekerd is. Bovendien voegden we vandaag Lia als hoofdverpleegkundige toe aan woonzorgafdeling Amethist: de Corona-richtlijnen toepassen in een “gesloten afdeling voor mensen met dementie” is alles behalve gemakkelijk en verdient extra inzet. Een andere hoofdverpleegkundige regelt wat nodig is om dit overgangsproces in goeie banen te leiden en af te ronden.
  • De medewerker Rozenkwarts die nu in een nieuw team komt, geven we ook iets (beter: iemand) vertrouwd: elk teamlid is de persoonlijke begeleider van de aandachtspersoon die de bewoner van Rozenkwarts is.
  • Zo spoedig als menselijk en technisch mogelijk zullen we opnieuw een brug leggen tussen de bewoners van Rozenkwarts en hun verwanten via de sociale media. Facebook, messenger, whatsapp of met een brief: we maken er werk van. Van sommige vertegenwoordigers hebben we nu wel al het mailadres, maar nog geen GSM-nummer. Als dat zo is, nemen we eerstdaags met u contact want dat hebben we nodig. Mag ik u vragen niet allemaal tegelijk toch maar al uw GSM nog eens te melden via communicatie@deregenboog.zkj.be . We worden dan overspoeld en de meeste GSM-nummers hebben we wel al. U kan zelf wel andere initiatieven nemen:
  1. breng eens iets voor je geliefde in onze Drop&Go. Let wel: ook hier weer strengere richtlijnen (“afkoelperiode” voor goederen die worden gebracht) en dus noodzakelijk andere openingsuren. Meer info: Info Dorp&Go.
  2. Zend uw verzoekjes al naar Radio Beverland (voor uitzending zondagnamiddag tussen 14u00 en 16u00). Je kan hiervoor mailen naar Radio Beverland: gerard_heyrman@hotmail.com
  3. Bezorg onze Gerrit beelden voor ons TV-huiskanaal: gerjafoto@gmail.com.
  4. Fotografen doen u een aanbod om een foto van u te bezorgen aan de bewoner. Zeker dit initiatief kan helpen dat een persoon met dementie (75% van de bewoners heeft dementie) u zal blijven herkennen als vertrouwd. Meer info: Fotoproject Malumax

Tot daar het nieuws van vandaag. Nog steeds 0 besmette bewoners en 1 besmette medewerker die thuis is.

Vriendelijke groet en tot morgen,
Chris Rogier

linkedin