Twee heugelijke nieuwsfeiten deze week in de Regenboog.

Op maandag en dinsdag ll. verhuisden de bewoners van afdeling Jade (cohorte-afdeling) terug naar hun oorspronkelijke thuis, afdeling Amethist. Hier werden ze allen “warm welkom” geheten door het zorgpersoneel. Omwille van de tijdelijke leegstand werden alle kamers op deze afdeling bijgeschilderd en kregen ze een frisse kamer als welkomstgeschenk.

We openden dinsdag 21 april de afdeling Jade om goede zorgen te kunnen verlenen aan bewoners met een COVID-19 besmetting. Helaas zijn een aantal van de bewoners op deze afdeling overleden. We dragen hen mee in onze herinnering en wensen de naasten van deze bewoners veel sterkte bij dit verlies.

Langs deze weg ook een oprechte dankjewel aan alle medewerkers van Jade die hier met hart en ziel hebben gewerkt, alsook aan alle andere medewerkers die betrokken waren van bij de start tot het einde in de werking van deze bijzondere afdeling.


Iets waar heel wat familieleden al lang en reikhalzend naar hadden uitgekeken: op kamerbezoek bij de bewoner. Vanaf de plotse sluiting op donderdagmiddag 12 maart was het uitgesloten. Sinds woensdagnamiddag kan één vaste naaste van de bewoner - weliswaar onder strikte voorwaarden – terug op kamerbezoek komen bij de bewoner. Met dank aan de bezoekplanner en knappe organisator, Veerle Verhelst, mochten we vandaag al 64 familieleden gelukkig maken en ontvangen voor een kamerbezoek. Tevreden en blije gezichten! Dank ook aan de helpende handen van vrijwilligers die ook dit weer mee met een warm hart ondersteunden.

De meeste bezoekers leefden de regels correct na. Dit is fijn! De enkelingen die dit niet deden, spreken we aan. Telkens maar met één en hetzelfde doel: het coronavirus hier in huis niet opnieuw de kans geven om toe te slaan bij één van de meest kwetsbare groepen van onze samenleving.

We zijn “streng” in de huidige bezoekregels. Willen jullie onze 7 afspraken voor een veilig kamerbezoek respecteren?

We vragen uitdrukkelijk dat iedereen zich hieraan houdt in deze nieuwe fase van de versoepelde bezoekregeling. We zullen de huidige bezoekregels continu evalueren. We bekijken wanneer nieuwe versoepelingen mogelijk zijn.


Zoals in de vorige nieuwsbrief aangekondigd, is dit de laatste nieuwsbrief in deze vorm. Het was een medium om in u de periode van de hectische start van de corona-crisis, in het bijzonder tijdens de eerste weken van de lock-down, in het begin dagelijks, en nadien wekelijks op de hoogte te houden van het reilen en zeilen in de ‘gesloten’ Regenboog.

In de toekomst houden wij u graag verder op de hoogte via de website van de regenboog: https://www.zorg-saam.be/de-regenboog.

Omtrent de toekomstige organisatie van het woonzorgcentrum (bijv. bezoekregeling, opening cafetaria, opnamegesprekken, animatieactiviteiten e.d.) sturen wij de informatie steeds naar de vertegenwoordiger. We roepen nogmaals op dat de vertegenwoordiger de nieuwsberichten deelt met de belanghebbende familieleden.

Wij hopen u als lezer goed geïnformeerd te hebben en danken velen van jullie voor de waarderende reacties die we gedurende de voorbije 3 maanden mochten ontvangen op deze nieuwsbrief.

Het ga jullie allen goed en hou het vooral Corona-veilig met volgende 3 aandachtspunten steeds in achterhoofd om het Coronavirus blijvend de kop in te drukken:

  1. Social distancing (1,5 meter !)
  2. Handen wassen en ontsmetten op correcte wijze
  3. Gebruik een zuiver mondneusmasker

#Samenzorgenvoorelkaar

linkedin