Opvang vluchtelingen Oekraïne in de gebouwen van WZC De Regenboog


De oorlog in Oekraïne en de honderdduizenden mensen op de vlucht laten niemand onbewogen, ook Zorg-Saam ZKJ niet. Verschillende woonzorgcentra van vzw Zorg-Saam ZKJ ondersteunen initiatieven van gemeentebesturen en voorziet waar mogelijk noodopvang voor vluchtelingen.

Ook De Regenboog te Zwijndrecht wenst hier de nodige inspanningen te doen. In Blok B op de 1ste verdieping is een aparte leegstaande afdeling waar het mogelijk is om een 20 tal kamers in te richten voor de opvang van Oekraïense vluchtelingen.

Omdat dit gaat over een leegstaande afdeling heeft dit geen impact op de bestaande bewoners en het zorgaanbod in ons woonzorgcentrum.

De Regenboog werkt nauw samen met het gemeentebestuur van Zwijndrecht om dit project te realiseren en te ondersteunen.

We verwachten de eerste vluchtelingen eind april, begin mei 2022.


Zorgen voor de meest kwetsbare mensen in de maatschappij werd ons meegegeven door onze stichters en zit in ons DNA. We stellen onze infrastructuur ter beschikking voor vluchtelingen uit Oekraïne en zo proberen we hen een veilige en warme plaats te bieden.

Indien u toch nog vragen, opmerkingen, suggesties en voorstellen heeft kan u steeds bij de directie terecht.


Lieve Van der Paelt – algemeen directeur WZC De Regenboog

Wij hebben #plekvrij

Schrijf je in voor de nieuwsbrief

linkedin