Tafelbezoek

Helaas verspreidt het coronavirus zich opnieuw sterk in ons land. Het risico op een besmetting in woonzorgcentra neemt hierdoor ook ernstig toe. Gezien het hoge aantal besmettingen in de provincie Antwerpen, alsook in de gemeente Zwijndrecht, wordt de bezoekregeling tijdelijk verstrengd. Meer concreet wordt er vanaf maandag 3 augustus tijdelijk terug gestart met tafelbezoek (30 minuten) in een afzonderlijke bezoekersruimte. Deze keer gebruiken we het ontmoetingscentrum als bezoekersruimte. Elke afdeling heeft 2 vaste bezoekdagen in de week.

De inschrijving

De bewoner of de bewoner en zijn vertegenwoordiger beslissen wie naar het tafelbezoek komt met de bewoner. Vanaf 3 augustus 2020 worden er 3 vaste bezoekers aangesteld om op bezoek te komen. Per bezoekmoment mag er maar 1 van deze 3 bezoekers komen. Er worden per afdeling 2 bezoekmomenten per week georganiseerd.

 • De bezoeker mag gedurende 30 dagen voorafgaand aan het bezoek geen symptomen vertoond hebben (bijv. koorts, hoesten, kortademigheid, pijn in de borstkas, gebrek aan reukzin, abnormale smaak, vermoeidheid, keelpijn, hoofdpijn, spierpijn, diarree… ).
 • Indien gezinsleden van de bezoeker symptomen hebben, gaat het bezoek NIET door.
 • De bezoeker mag niet positief getest zijn op COVID-19 in de voorbije 30 dagen. Pas na 30 dagen kan de bezoeker toegelaten worden mits voorlegging van een gezondheidsattest van de huisarts met de vermelding dat hij/zij niet meer besmettelijk is.
 • De bezoeker moet OUDER zijn dan 16 jaar.

De inschrijvingsstrook wordt ingevuld en per post opgestuurd naar De Regenboog, ofwel in de brievenbus aan de hoofdingang (tuinhekje van het terras) gestoken of gemaild naar verhelstv@deregenboog.zkj.be.

 • U zal uw keuze kunnen aanduiden voor meerdere bezoekmomenten, binnen bepaalde tijdszones. U duidt hier aan tussen welke uren u de mogelijkheid heeft om uw bezoek te laten STARTEN (als u bv tussen 14u00 en 15u00 aanduidt, is het mogelijk dat uw bezoek start om 14u50 en eindigt om 15u20).
 • Wij vragen u om zoveel mogelijk momenten aan te duiden dat u aanwezig KAN zijn, dat geeft ons meer planningsmogelijkheden.
 • U dient uw inschrijving te bezorgen ten laatste op het moment dat genoteerd staat op de inschrijvingsstrook. Laattijdige inschrijvingen worden NIET aanvaard.
 • U zal de mogelijkheid hebben om aan te duiden dat u niet aanwezig kan zijn tijdens de vooropgestelde tijdstippen. Wij dringen er op aan om dit ENKEL te doen indien het écht niet anders kan. Wij rekenen hiervoor op uw gezond verstand en vertrouwen er op dat u uw uiterste best doet om uw agenda aan te passen, of om het bezoek aan een andere naaste toe te vertrouwen.

Wij bevestigen het exacte tijdstip van het bezoek ten laatste 1 dag op voorhand. Op dat moment ligt uw afspraak vast.

 • U kan geen wijzigingen meer vragen.
 • U kan NIET onderling wijzigen met een familielid van een andere bewoner.

Wanneer uw bewoner niet in staat is om naar de bezoekersruimte te komen, dan bezorgt u ons toch een inschrijvingsstrook. Wij zullen u dan zelf contacteren om de nodige afspraken te maken.

Bewoners die ziektesymptomen hebben en/of in kamerarrest zijn, mogen GEEN bezoek ontvangen. Het bezoek kan dus geweigerd worden op het moment zelf.

Indien u zich niet houdt aan de afspraken kunnen wij het tafelbezoek ten aller tijden stopzetten. Dit ter bescherming van medewerkers en bewoners.

De aanmelding bij het bezoek.

 • U meldt zich aan thv de hoofdingang. U kan het ontmoetingscentrum bereiken via het terras. Wij vragen u TIJDIG aanwezig te zijn, maar ook NIET VEEL TE VROEG, om een lange rij wachtenden buiten te vermijden.
 • U komt ALLEEN. Ook buiten in de wachtrij bent u alleen, u draagt een mondmasker, waarin u zelf voorziet.
 • U respecteert de social distancing. Indien wij zien dat dit niet gebeurt tijdens het wachten, zullen wij het bezoek weigeren.
 • Een vrijwilliger zal u begeleiden bij uw registratie én zal u begeleiden naar de ingang van de bezoekersruimte. U ontsmet uw handen en uw lichaamstemperatuur zal gecontroleerd worden. Bij een temperatuur hoger dan 37,4°C of andere ziektesymptomen, zal u niet toegelaten worden.
 • U volgt de bewegwijzering ingang 1 of ingang 2 en neemt plaats aan een vrije tafel.

Het bezoek

 • Tijdens het bezoek kan u geen gebruik maken van het toilet.
 • Een medewerker brengt de bewoner naar de bezoekersruimte en de juiste plaats
 • Tijdens het bezoek houden zowel de bewoner als de bezoeker continue hun mondmasker op. Ook wanneer het bezoek buiten doorgaat. Enkel wanneer u kiest voor een bezoek achter plexiglas kan u het mondmasker even afdoen.
 • Fysiek contact is verboden.
 • Er mag niet gegeten en/of gedronken worden tijdens het bezoek.
 • Een medewerker is steeds aanwezig in de bezoekersruimte.
 • Het bezoekmoment wordt gebruikt om de propere was te wisselen met de vuile was.
 • Het zou kunnen dat het bezoek voor beide partijen een emotioneel moment is. Indien we merken dat tijdens het bezoek de bewoner onrustig of emotioneel wordt, behouden we ons het recht om het bezoek in te korten. We vraag uw begrip om hier respectvol mee om te gaan om niets te laten escaleren.
 • Wij vragen om het EINDUUR strikt te respecteren en het afscheid nemen niet te rekken.

Het verlaten van de bezoekersruimte

 • De bewoner wordt door een medewerker naar de afdeling begeleid.
 • De bezoeker volgt de bewegwijzering naar de uitgang.


Wat nog?

 • Indien de bezoeker zich niet aan de richtlijnen houdt gedurende het bezoek en bijv. de bewoner probeert aan te raken of het mondmasker weigert te dragen, zal een volgend bezoek niet toegestaan worden.
 • Zowel voor uzelf als voor de bewoner kan het bezoek emotioneel zijn. Hou er voor uzelf ook rekening mee en tracht te voorzien dat u bij iemand terecht kan. Onze bewoner kan bij ons terecht nadien, maar als we merken dat hij te emotioneel is na uw bezoek, zullen we met hem/ haar en u in overleg gaan of de bezoekregeling wel kan gehandhaafd worden.


Wij hopen op ieders begrip voor deze manier van werken.
Wij rekenen er op dat ieder bezoeker deze procedure strikt opvolgt.

linkedin