• Er geldt een algemeen bezoekersverbod met ingang van 12 maart 2020!
  • Toegang tot het woonzorgcentrum is enkel mogelijk door medewerkers, externe medische en paramedische hulpverleners (artsen, kinesitherapeuten, apothekers, pedicure, kapper, ...), stagiairs, geregistreerde vrijwilligers en mantelzorgers die instaan voor essentiële zorgtaken.
    • Via een registratielijst van vrijwilligers en mantelzorgers die instaan voor essentiële zorgtaken. Essentiële zorgtaken zijn hulp bij activiteiten van het dagelijks leven (ADL) die uitgevoerd worden door meerdere bewoners;
  • De twee toegestane ingangen (één voor bezoekers en één voor leveranciers) van het woonzorgcentrum zijn permanent gesloten. Wie binnen wil, moet aanbellen.
  • De directie en CRA-arts kunnen uitzonderingen toestaan op het algemene bezoekersverbod (bv. palliatieve situaties).
  • Alle medewerkers nemen tweemaal per dag hun lichaamstemperatuur.
    • Seniorenrestaurant is gesloten tot 31/03/2020
    • Alle activiteiten worden geschrapt tot 31/03/2020
linkedin