Op 20 februari 2009 om 16u00 huldigt Vlaams Minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin, Veerle Heeren, de 31 aanleunflats "De Lockermanstede" officieel in. De verwelkoming gebeurt door burgemeester Dirk De Maeseneer. De toelichting rond sociale huisvestiging gebeurt door dhr. Ir. Marc Timbremont, directeur Volkshaard.

Aanleunflats De Lockermanstede

Dit gebouw is een realisatie van de sociale huisvestingsmaatschappij De Volkshaard. Ze heeft een bijzondere samenwerking met onze voorziening. Een fysieke verbindingsgang zal beide gebouwen linken. De realisatie hiervan gebeurt tijdens onze vervangingsnieuwbouw voor het huidige dagverzorgingscentrum "De Bueren". We starten nu reeds met onze samenwerking. De bewoners van "De Lockermanstede" zijn welkom in onze voorziening. Ze kunnen er genieten van ons seniorenrestaurant en van grote activiteiten die in ons huis mogelijk zijn. In geval van nood is er een oproepmogelijkheid.

Woonzorgnetwerken

Dit initiatief past perfect in de organisatie van woonzorgnetwerken waarin het samenspel van thuiszorg, mantelzorg en residentiële zorg maken dat ouder wordende mensen net langer zelfstandig kunnen blijven wonen. Als voorziening zijn we enorm verheugd hiertoe een bijdrage te kunnen leveren in de realisatie van deze visie naar ouderenzorg, waarin samenwerkingsverbanden met diverse actoren een wezenlijke meerwaarde inhoudt voor de organisatie van vraaggestuurde zorg.