Pastorale werking

Vanuit de pastorale werking worden mogelijkheden geboden om tegemoet te komen aan de eventuele noden op gebied van zingeving. Er kan beroep gedaan worden op de pastorale werkster voor een gesprek.

Een van de mogelijkheden is het samen 'vieren' zoals gebedsdiensten, eucharistieviering, ziekenzalving, ... Het staat de bewoner volledig vrij hier aan deel te nemen.

Stervensbegeleiding kadert in een ruimere visie van palliatieve zorgcultuur binnen de instelling. Het WZC realiseert deze palliattieve zorg door:

  • Ruimte te geven aan sterven en rouwen zowel voor de bewoner als hun dierbaren.
  • Ruimte bieden voor emotionele ondersteuning van het personeel
  • Weren van onnodige, levensverlengende of levensverkortende therapieën.
linkedin