Op 09.03.22 besliste de Taskforce COVID-19 dat de voorzieningen de mogelijkheid krijgen een eigen beleid terzake uit te werken, rekening houdend met een aantal basismaatregelen en de specifieke maatregelen die zeker dienen nageleefd te worden.

 1. Basismaatregelen:

De basismaatregelen moeten steeds en door alle personen in het WZC worden nageleefd:

 • Een goede handhygiëne
 • De afstandsregels respecteren en het correct dragen van een chirurgisch mondneusmasker
 • Een goede ventilatie en verluchting van alle gebruikte ruimtes
 • Een goed onderhoud, reiniging en desinfectie van de lokalen, materialen en high touch oppervlakten
 • Alertheid voor symptomen van Covid-19 en het zo snel mogelijk nemen van de nodige maatregelen.

 1. Specifieke maatregelen in functie van de epidemiologische situatie:

2.1. Mondneusmaskers:

Vanaf 14.03.22 dragen:

 • Interne en externe medewerkers en vrijwilligers een chirurgisch mondneusmasker tijdens de volledige aanwezigheidsduur
 • Alle bezoekers vanaf de leeftijd van 12 jaar een chirurgisch mondneusmasker tijdens de volledige aanwezigheidsduur.
 • Bewoners dienen geen mondneusmasker meer te dragen in ons WZC.
 • Het dragen van een FFP2-mondneusmasker blijft verplicht bij de zorg aan (mogelijk) besmette personen en bij aërosol-genererende handelingen.

2.2. Ventileren en verluchten:

 • Geldt als één van de basismaatregelen.

 1. Het beleid in WZC Moervaartheem:

3.1. Infectiepreventiebeleid en preventieve maatregelen:

Zolang geen besmettingen met het Covid-19 virus in ons WZC worden vastgesteld, gelden volgende maatregelen:

 • Interne werking:
  • Activiteiten: activiteiten kunnen terug worden georganiseerd, zowel op de afdelingen, als gezamenlijk in de cafetaria. Ook uitstappen kunnen terug worden ingepland, voor zover dit op een veilige manier kan (niet binnen in grote groepen mensen).
  • Cafetaria: De cafetaria wordt terug geopend op maandag, woensdag, vrijdag, zaterdag en zondag. Het chirurgisch mondneusmasker wordt door de bezoekers gedragen tot aan de tafel.
  • Familiefeestjes in de vergaderzaal of cafetaria: Familiefeesten in de vergaderzaal of de cafetaria kunnen georganiseerd worden, op voorwaarde dat de zaal voldoende geventileerd wordt. Uiteraard draagt het bezoek het mondneusmasker tot ze plaats nemen.
 • Afspraken bezoek:
  • Bezoek: bezoek is toegelaten op alle verdiepingen, mits het respecteren van de basisvoorwaarden. Om voldoende verluchting en ventilatie te blijven garanderen, is het bezoek beperkt tot 2 personen op de kamer terzelfdertijd. Bezoekers dienen zich nog steeds te registreren aan de receptie, zodat contacttracing desgevallend mogelijk is.
  • Verlaten van de voorziening: de bewoners kunnen de voorziening verlaten voor een familiebezoek, e.d.
 • Het beleid over en de zorg aan (mogelijke) Covid-19 bewoners:
  • (Mogelijk) besmette bewoners worden in contactdruppelisolatie (CDI) gehouden en verzorgd. Enkel bij grote uitbraken, wordt cohorteren overwogen.

Schrijf je in voor de nieuwsbrief

linkedin