Beste bewoners en familieleden,

Het is eindelijk zover! Dankzij een verdere versoepeling van de overheid, kunnen we vanaf 14.06.21 eindelijk een aantal richtlijnen in het kader van Covid-19 aanpassen!

Dit betekent dat vanaf 14.06.21 volgende versoepelingen kunnen doorgevoerd worden:

 • Contacten tussen bewoners:
  • Er is geen beperking op het aantal bewoners in de leefgroep, we werken niet meer met bubbels.
  • Leefgroep-overschrijdende activiteiten zijn mogelijk.
  • Bewoners kunnen zich vrij bewegen door de voorziening, mits het dragen van een mondneusmasker.
 • Bezoeken:
  • Algemeen:
   • Bezoeker volgt de richtlijnen inzake handhygiëne, voldoet aan de registratieplicht en draagt een chirurgisch mondneusmasker bij het betreden van de voorziening en bij verplaatsingen doorheen de voorziening.
  • Kader voor bezoeken:
   • 2 nauwe contacten (= knuffelcontacten):
    • Zonder mondneusmasker, fysiek contact is mogelijk op de kamer van de bewoner.
    • Contacten kunnen 2-wekelijks wisselen en kunnen samen aanwezig zijn per bezoekmoment indien ze tot hetzelfde huishouden behoren.
   • Sociale contacten:
    • Mét chirurgisch mondneusmasker en naleven van de afstandsregels.
    • Onbeperkt in aantal
    • Onbeperkt wisselend
    • Per bezoekmoment kunnen maximaal 2 bezoekers tegelijkertijd op de kamer aanwezig zijn.
    • Kinderen jonger dan 12 jaar zijn welkom met een max. van 2 op de kamer en met een mondneusmasker vanaf 10 jaar.
  • Cafetaria:
   • We voorzien binnenkort ook onze cafetaria terug te kunnen openen, dit uiteraard onder een aantal voorwaarden. We houden u op de hoogte.
  • Verlaten van de voorziening:
   • Op bezoek gaan bij nauwe contacten binnenshuis is toegestaan:
    • Bij de 2 dezelfde personen als de 2 knuffelcontacten voor WZC-bezoek.
    • 2-wekelijks wisselend
    • Enkel contact met het samenwonend gezin van dit knuffelcontact.
   • In de open lucht, buiten de terreinen van de voorziening, is het toegelaten om met een beperkt aantal personen samen te komen, op veilige afstand, naar analogie met wat voor elke burger geldt en bepaald is in de federale richtlijnen.
  • Externe animatie:
   • Eventuele optredens kunnen in de buitenlucht gehouden worden op de terreinen van de voorziening:
    • Geen toegang voor bezoekers, familieleden en/of externen tot die activiteiten, noch binnen, noch in de open lucht.
    • De externe animator vermijdt hoog-risicocontact met bewoners

Na veel geduld, kunnen we nu eindelijk de teugels wat vieren, zodat het leven voor onze bewoners en onze medewerkers terug een stuk makkelijker zal worden.

Vriendelijke groeten,

Christine Van Acker

Algemeen directeur

---------------------------------------------------------------------------------------------------

Bezoekregeling vanaf 02.06.2021


Beste bewoners en familieleden,

Na lang beroep te moeten doen op jullie geduld, hopen we rond 20 juni de vereiste vaccinatiegraad van 90 % te behalen, waardoor een aantal richtlijnen in het kader van Covid-19 zouden kunnen aangepast worden, na deze datum.

In afwachting hiervan, willen we voorlopig al volgende aanpassingen doorvoeren vanaf vandaag:

 • De 2 knuffelcontacten van de bewoner mogen tegelijkertijd op bezoek komen bij de bewoner indien zij deel uitmaken van dezelfde bubbel.
 • Bezoekers mogen terug huisdieren meebrengen op bezoek bij de bewoners.

We blijven hopen op een verdere positieve evolutie van onze vaccinatiegraad en kijken met ons allen uit naar betere omstandigheden voor onze bewoners, onze bezoekers en onze medewerkers.

We houden u op de hoogte.

Vriendelijke groeten,

Christine Van Acker

Algemeen directeur

Schrijf je in voor de nieuwsbrief

linkedin