Beste bewoners en bezoekers,

Afgelopen vrijdag bracht ik jullie reeds op de hoogte van de verstrengde maatregelen aangaande bezoek in WZC Moervaartheem. Hierbij nog enkele bijkomende maatregelen ten gevolge van de evolutie van de besmettingen in ons land.

  • Tijdens bezoek mag niets afgegeven worden aan de bewoner. Geschenken kunnen, zoals ook dit voorjaar het geval was, afgegeven worden aan de receptie, die deze dagelijks naar de kamers van de bewoners zal brengen.
  • Bezoekers kunnen ook steeds met bewoners gaan wandelen, na reservatie via dezelfde link als bezoeken. Deze wandelingen zijn evenwel ook beperkt tot 30 minuten en kunnen slechts doorgaan in aanwezigheid van 1 bezoeker.
  • Bezoek is beperkt tot 1 persoon, maar in tegenstelling tot mijn vorige communicatie, hoeft dit niet altijd dezelfde persoon te zijn.
  • In palliatieve situaties, kan de directie bezoek op de kamer toestaan. Dit bezoek is beperkt tot 2 personen tegelijkertijd op de kamer, mits het respecteren van de sociale afstand van 1,5 m. Dit dient aangevraagd te worden aan een lid van het directiecomité.

Zolang er geen besmettingen met het Covid-19 virus zijn vastgesteld in het Moervaartheem, kan de bewoner de voorziening verlaten op volgende voorwaarden:

  • Na overleg met de directie
  • Met behoud van 1,5 m afstand
  • Mits het dragen van een chirurgisch mondneusmasker door de bewoner en zijn contacten
  • Mits het toepassen van correcte handhygiëne.

Gezien wij geen zekerheid hebben over de naleving van deze maatregelen bij het verlaten van onze voorziening, kunnen wij bij terugkomt aan de bewoner gedurende 14 dagen kamerisolatie opleggen. Dit ter bescherming van de andere bewoners en onze medewerkers.

Uiteraard blijven alle maatregelen zoals deze vernoemd zijn in vorig schrijven van toepassing, zoals bv. iedereen draagt altijd (en correct) een chirurgisch mondneusmasker, alle bezoek registreert zich, het toepassen van correcte handhygiëne,… enz.

Met vriendelijke groeten,

Christine Van Acker

Algemeen directeur

***********************************************************************

Beste bewoners en bezoekers,

Gezien de toename van het aantal Covid-19 besmettingen in ons land afgelopen weken, heeft de Taskforce gisteren beslist om tijdelijk enkele verstrengende maatregelen in te voeren. Gevolg gevend aan deze maatregelen, zien wij ons genoodzaakt terug te grijpen naar de richtlijnen voor bezoek, zoals deze in het voorjaar werden uitgewerkt.

Wie mag op bezoek komen? Per bewoner kan slechts 1 persoon op bezoek komen. Dit dient dus steeds dezelfde persoon te zijn. Indien deze bezoeker positief getest is, symptomen vertoont, of koorts heeft,… kan deze niet op bezoek komen. Ook indien gezinsleden van deze bezoeker symptomen vertonen, kan men niet op bezoek komen.

Hoe maakt men een afspraak? Bewoners of hun bezoek maken een afspraak via de website van Moervaartheem om via volgende link:

https://www.mtc-it4.be/patient/index.html#/appointments/day/bjNkcWkyQmFRMkpDVTRFNndleFgzT0FISVk0NTdrUjJmRjZWc3A0VUs5NUdBKzlZRWZlck9PbnArM2RtczNYLw==

Op deze website dient u zich eerst te registreren, alvorens je een afspraak kan boeken. Je reserveert een tijdstip op de afdeling waar jouw familielid woont, je kan niet op een andere afdeling reserveren. Bij “reden” vul je de naam in van de bewoner die je wenst te bezoeken.

Verloop bezoekmoment:

We voorzien 3 namiddagen per week, nl. dinsdag, woensdag en donderdag van 14u00 tot 16u00. We voorzien een duurtijd van 30 minuten per bezoek en een tussentijd van telkens 10 minuten voor alle voorbereidingen. We vragen de bezoekers de hen toegewezen tijd te respecteren. Alle bezoeken zijn strikt getimed, dus indien men te laat is, wordt die tijd in mindering gebracht van de hen toegewezen tijd.

Om iedereen de kans te geven van deze regeling gebruik te maken, willen we eerst iedereen de kans geven in te schrijven alvorens een 2e bezoek voor dezelfde bewoner in te plannen.

De bezoeker neemt bij aankomst plaats buiten op een van de stoelen voor de receptie. Een medewerkers zal de bezoeker daar komen ophalen. Men registreert zich op de pc in de inkom. Indien nodig staat de begeleidende medewerker de bezoeker hierin bij. Bezoekers die tot een risicogroep behoren (ouderen, personen met hart- en vaatziekten, chronische aandoeningen,….) dienen zich ervan bewust te zijn dat er risico’s verbonden zijn aan een bezoek.

De medewerker zal, na de registratie, de bezoeker begeleiden naar de sanitaire blok voor het reinigen en desinfecteren van de handen. Vervolgens ziet deze medewerker toe op het correct aanbrengen van een eigen mondmasker (chirurgisch mondneusmasker) of stelt een mondmasker ter beschikking (aan de kostprijs van € 1.-). Nadien wordt de bezoeker naar de bezoekersruimte begeleid en wordt de bewoner gebracht. Beide personen nemen plaats aan tegenovergestelde zijden van de tafel, waarop een plexiglas is voorzien. Uiteraard houden beide partijen zich aan de voorzorgsmaatregelen (social distancing, vermijden van fysiek contact,… enz). Het mondmasker kan pas afgedaan worden zodra bezoeker en bewoner zitten en op voorwaarde dat er een scheiding is met een plexiglas. Het mondmasker wordt met de buitenzijde op het tafelblad gelegd. We vragen het bezoek thuis, voor vertrek gebruik te maken van eigen sanitair, want toiletbezoek is niet toegestaan voor bezoekers. Tijdens dit bezoek wordt ook niet gegeten of gedronken. Na het bezoek begeleidt de medewerker de bezoeker terug naar de sanitaire blok voor handhygiëne en verder terug naar buiten via de voordeur. Nadien wordt de bezoekplek, gereinigd en gedesinfecteerd. Enkel in heel uitzonderlijke omstandigheden zal bezoek op de kamer nog worden toegelaten, bv. in palliatieve situaties.

Was van bewoners die door de familie wordt verzorgd, kan opnieuw afgehaald worden in een van de bergingen aan de fietsenberging. De vuile was wordt daar op woensdag en zaterdag na 14u00 voorzien en de propere was mag daar ook gedeponeerd worden.

Deze bezoekersregeling gaat in op 27.07.20 en zal per week geëvalueerd worden. Indien nodig kan altijd een stap terug gezet worden.

Ik ben me ervan bewust dat een dergelijke bezoekersregeling niet evident is en niet kan tippen aan de warme bezoeken aan onze bewoners op de kamers, met bijbehorende knuffels, e.d. maar ik ga ervan uit dat iedereen de noodzaak van deze stikte maatregelen inziet ter bescherming tegen dit zeer besmettelijk virus. Ik durf dan ook te vertrouwen op ieders verantwoordelijkheidszin om deze regeling nauwgezet toe te passen.

Met vriendelijke groeten,

Christine Van Acker

Algemeen directeur

linkedin