Vrijdag 09 juli 2021

Beste bewoner/familielid,

Vanaf 09 Juli

 • We versoepelen verder naar 8 nauwe contacten. Gezien de beperkte kameroppervlakte behouden we echter de beperking van maximaal 2 contacten samen op kamer die tot hetzelfde huishouden behoren. Vb. Maria heeft 4 zonen. Zowel zoon A, B, C als zoon D. kan samen met partner op bezoek komen op kamer. De zonen kunnen echter niet samen op bezoek komen.
 • Deze 8 nauwe contacten mogen 2-wekelijks op maandag wisselen.
 • Sociale contacten ( = alle andere bezoekers buiten het nauw contact) kunnen de bewoner bezoeken op individuele basis.
 • Kinderen boven de 7 jaar aanzien wij als een volwaardig contact en kunnen dus enkel als nauw contact vergezeld van een ouder op bezoek komen.
 • Op de afdeling kan bezoek nog altijd maar alleen op kamer, dus niet in de leefruimtes.
 • Iedere bezoeker dient zich bij aankomst aan het onthaal te registreren in de gele map.
 • Bezoekuren: van 08:00 tot 21:00.
 • We stimuleren om bij mooi weer het bezoek zoveel als mogelijk buiten te laten doorgaan. Onze tuinen zijn open, houdt u echter ook hier aan de geldende regels rond afstand.

Vanaf 14 Juni:

 • Het cafétaria is elke dag open van 14-17uur, gesloten op donderdag. De bewoner kan maximaal met 2 personen uit hetzelfde huishouden van het nauw contact aan tafel. plaatsnemen. Vb. Maria kan op maandag met zoon A. en zijn partner naar het cafétaria. De dinsdag kan ze dit doen met zoon B. en zijn partner.
 • Bewoner en bezoek dragen een mondmasker tot aan het plaatsnemen aan tafel in de cafetaria. Bestellingen worden aan tafel opgenomen, bij het verlaten van het cafetaria wordt het mondmasker terug aangedaan.

Algemene regels:

 • Bezoekers volgen de richtlijnen inzake handhygiëne, voldoen aan de registratieplicht en dragen ten allen tijde een chirurgisch mondmasker vanaf het betreden van, tot het verlaten van de voorziening.
 • Wanneer u zich met een bewoner doorheen een andere afdeling verplaatst (bvb. om naar het cafétaria te gaan) draagt ook de bewoner een mondmasker.
 • Voelt u zich ziek, kom dan niet op bezoek.
 • Eten en drinken op kamer is nog altijd niet toegelaten.
 • Komt u na vakantie terug uit een rode zone, of had u een hoog risico contact, kom dan gedurende minimum 10 dagen niet op bezoek. Wees de dagen erna nog extra voorzichtig (= afstand houden + chirurgisch masker).
 • Externe kappers kunnen terug mits voorafgaande reservatie bij de opnameverantwoordelijke.
 • We blijven rekenen op ieders verantwoordelijkheidszin om zich aan de regels te houden zodat we deze en komende versoepelingen kunnen blijven doorvoeren.

Voor dringende vragen kunnen jullie terecht bij de opnameverantwoordelijke of het onthaal op weekdagen tussen 9 -17uur op 09/325.80.00 of via dammanj@onderdale.zkj.be

Met vriendelijke groeten,

Verantwoordelijke zorg

Valérie Maertens

Schrijf je in voor de nieuwsbrief

linkedin