• Registreer je bij elk bezoek: we begrijpen dat dit telkens wat werk inhoudt, maar we moeten dit blijven doen. Als er een uitbraak zou zijn, moeten wij de personen die in contact kwamen met de bewoner in kwestie kunnen contacteren. We moeten kunnen traceren met wie men in contact is geweest.
  • Draag een chirurgisch mondneusmasker. Draag het mondneusmasker correct: het moet over de mond en over de neus. Je draagt het van het moment dat je het woonzorgcentrum binnenkomt tot je het gebouw verlaat.
  • Hou voldoende afstand: liefst anderhalve meter.
  • Pas correcte handhygiëne toe: in het woonzorgcentrum zijn verschillende plaatsen waar alcogel ter beschikking staat. Je ontsmet tijdens je aanwezigheid in het woonzorgcentrum minimum 4 keer de handen: na de registratie, bij het binnenkomen van de afdeling, bij het verlaten van de afdeling, bij het verlaten van het woonzorgcentrum. Handhygiëne is van groot belang als we het virus willen blijven buitenhouden.
  • Kom niet op bezoek als je zelf ziek bent. Let op symptomen als koorts, hoesten, smaak –en geurverlies, ademhalingsmoeilijkheden, waterige diarree, spierpijn, keelpijn, hoofdpijn, verkoudheid en vermoeidheid.
  • Afdelingsoverschrijdend bezoek is niet toegestaan: Je mag niet op bezoek gaan van de ene afdeling naar de andere afdeling. Respecteer de afdelingsbubbels.
  • Je mag één keer per dag op bezoek komen: Spreek af met andere familieleden of kennissen die op bezoek komen. Per bezoekmoment mag je met twee mensen op bezoek komen bij de bewoner.
  • Respecteer de bezoekuren: de bezoekuren liggen tussen 14 en 17 uur, dit voor van maandag tem zondag
  • Als je terugkomt van buitenlandse reis, uit een oranje of een rode bestemming, vragen wij om 14 dagen niet op bezoek te komen.
  • Huisdieren zijn niet toegelaten.
  • De bewoner meenemen naar buiten is toegelaten: maar wees ook daar alert en hou rekening met de verschillende regels.
linkedin