Beste familie, bezoeker,

Door het hoog aantal besmettingen met Covid-19 hebben wij van Zorg en Gezondheid nieuwe richtlijnen ontvangen.

Vanaf woensdag 12/01 zijn volgende afspraken van toepassing:

  • · Bezoekers

Alle bezoekers vanaf de leeftijd van zes jaar dragen gedurende het volledige bezoek een chirurgisch mondneusmasker, passen strikte handhygiëne toe en houden afstand.
Het is van belang dat het chirurgisch mondneusmasker op correcte wijze wordt gedragen en bewaard (bijv. niet in de broekzak) en niet langer dan 4 uren te gebruiken.
Er mogen maximum 2 bezoekers op hetzelfde moment aanwezig zijn in de kamer.

  • · Toegang tot het woonzorgcentrum: beperkingen

Bezoekers die positief getest werden, kunnen vanaf de staal name of de start van de symptomen minimum 10 dagen (duur isolatieperiode en 3 dagen voorzichtigheid) niet op bezoek komen.
Alle bezoekers (ongeacht hun vaccinatiestatus) kunnen na een hoog-risicocontact tot en met 10 dagen na het hoog-risicocontact niet op bezoek komen. Deze maatregel is verschillend dan deze in de maatschappij.

  • Cafetaria

De cafetaria wordt tijdelijk gesloten vanaf morgen, woensdag 12/01.

  • · Uitgaand bezoek

Uitgaand bezoek is tijdelijk niet meer toegestaan. Voor begeleiding bij medische onderzoeken kan je contact opnemen met de hoofdverpleegkundige. Dan worden de nodige afspraken gemaakt.

  • · Professionele bezoekers / medewerkers

Alle medewerkers op de afdelingen dragen een FFP-2 masker. Deze maskers bieden de bewoners en onze medewerkers meer bescherming tegen Covid-19.

Ook alle externe zorg- en dienstverleners, vrijwilligers, … die in contact komen met de bewoners dragen steeds een FFP-2 masker.

Het voorkomen van besmettingen in Onderdale is een gedeelde verantwoordelijkheid met alle bezoekers.

Wij rekenen op jullie medewerking zodat we het virus kunnen buitenhouden en geen extra beperkingen moeten nemen naar het wonen en leven bij onze bewoners in het woonzorgcentrum.

De directie

Schrijf je in voor de nieuwsbrief

linkedin