Aangepaste bezoekregeling vanaf 11 januari ‘22

De overheid heeft een aantal maatregelen herbekeken ingevolge de ‘booster’ vaccinatie.
De afspraken rond bezoekregeling en familiebezoek zijn hierdoor aangepast. (= versoepeling).

Bezoekregeling:

 • Het aantal bezoekers gelijktijdig aanwezig op de kamer blijft beperkt tot twee.
 • Kinderen kunnen onder begeleiding van hun ouders op bezoek komen (maximum 2 kinderen gelijktijdig op de kamer) en dragen gedurende de hele tijd van het bezoek het mondneusmasker.
 • Bij het binnenkomen, het betreden én het verlaten van de kamer: handen ontsmetten.
 • De bezoeker én de bewoner dragen het mondneusmasker gedurende de hele tijd van het bezoek en bij het verlaten van de afdeling.
 • Bezoekers met Covid, of andere ziektesymptomen mogen niet op bezoek komen.
 • Bezoekers met hoog-risico-contacten kunnen tot en met 10 dagen na het hoog-risicocontact niet op bezoek komen.
 • Wandelen in de tuin kan zonder mondneusmasker. Gelieve afstand te houden. (1,5m)

Familiebezoek

 • Bewoners kunnen, mits het vooraf melden, op bezoek gaan bij familie.
 • Wij vragen om de adviezen van de overheid strikt op te volgen worden o.a. sneltest voor de aanwezigen, ventilatie van de ruimte, handen ontsmetten en indien mogelijk afstand houden.

Cafetaria

 • De cafetaria blijft open van 14u tot 17u45.
 • De bewoner en de bezoeker wachten aan de ingang. De medewerkers van de cafetaria controleren op Covid Safe documenten (bezoekers) en wijzen de plaatsen toe.
 • De bezoekers en de bewoners kunnen het mondneusmasker pas afdoen wanneer ze op hun plaats zitten.

Wij danken jullie oprecht voor het begrip en de blijvende inzet.

Schrijf je in voor de nieuwsbrief

linkedin