!!! Nieuwe update maatregelen Coronavirus !!!

Bericht aan alle familieleden/mantelzorgers,

U heeft via de media kennis genomen van de voorzorgsmaatregelen van de overheid rond de verspreiding van het Coronavirus. Het betreft ingrijpende maatregelen ter bescherming van de bewoners en de medewerkers. Hierbij rekenen wij op een strikte opvolging van de genomen maatregelen:

Er is een algemeen bezoekersverbod.

De toegang is enkel mogelijk voor personeel, artsen, apotheker, logopedist, pedicure, kapper.

Er wordt na overleg met de CRA-arts een uitzondering gemaakt voor palliatieve situaties.

Bewoners die op eigen initiatief of op vraag van verwanten op bezoek gaan bij familie/mantelzorger mogen tot en met 19 april 2020 het rusthuis niet meer betreden. Zij worden beschouwd als bewoners met Corona besmetting.

Het zorgteam zal telefonisch contact opnemen bij wijzigingen in de gezondheidstoestand van uw familielid. Voor andere vragen bel je best tussen 10u en 12u en tussen 14u en 16u.

De was van de bewoners kan afgehaald worden via de ingang van de dagverzorging (die nu gesloten is) op maandag, woensdag en vrijdag tussen 10u30 en 12u. Gelieve de gewassen kledij in een afgesloten en genaamtekende zak af te geven. Gelieve de aanbeveling van de personeelsleden strikt op te volgen.

We bewaken het mentaal welbevinden van de bewoners en organiseren activiteiten in een aangepaste en veilige vorm. Van zodra er meer nieuws is van de overheid informeren we je verder.

Dank aan iedereen om solidair waakzaam te zijn!
Met vriendelijke groeten,
Paul Stock
directeur

13 maart 2020

linkedin