Alhoewel het Corona virus nog niet overwonnen is gaat de verspreiding van het virus de goede kant op. Dit biedt mogelijkheden om maatregelen te versoepelen. Iedereen kijkt er naar uit!

- - - Update voor bewoners (en hun familie) van het WZC - - -

Vorige week heeft de overheid een kader uitgeschreven voor de bezoekregeling. De nadruk ligt op menselijkheid én veiligheid van iedereen. We zijn blij dat volgende zaken weer mogelijk worden:

· Bezoek op de kamer kan vanaf donderdag 11 juni op de afdelingen Horizon 1 en Horizon 2 en vanaf vrijdag 12 juni op de afdelingen Binnenhof 0, Binnenhof 1 en Kortverblijf. Het bezoek is beperkt tot één familielid/mantelzorger en kan dagelijks (ook in weekend) tussen 14u en 17u30. De bezoeker registreert zich aan het onthaal en krijgt toelichting over de veiligheidsinstructies.

· Andere familieleden/mantelzorgers zijn welkom voor bezoek volgens de huidige regeling. Dit kan iedere werkdag tussen 13u30 en 17u. Reservatie is nodig via de receptie (2 personen per bewoner). Er is opvang en begeleiding.

· De bewoner heeft de keuzevrijheid om het bezoek op de kamer al dan niet toe te staan.

· De wasophaling op maandag, woensdag en vrijdag wordt stopgezet. De familie die op bezoek komt, kan de was meenemen.

· De bewoners kunnen op bezoek gaan bij medebewoners van een andere afdeling mits het naleven van onderstaand hygiënische maatregelen:
o Respecteren van social distancing (afstand) én/of gebruik mondneusmasker
o Correcte handhygiëne
o Bezoek in de tuin is ook toegestaan mits afstand houden (1,5m).

· Het bezoek tussen rusthuisbewoners én gasten van de dagverzorging is (nog) niet toegestaan.

· Het winkeltje is open op dinsdagvoormiddag. Bewoners kunnen zelf hun inkopen doen.

· Kinebehandelingen kunnen indien gewenst doorgaan in de kineruimte op het gelijkvloers.

· De vieringen in de bidruimte en de kapel zijn nog niet mogelijk. Wel is een bezoekje aan de bidruimte mogelijk.

· De bewoners mogen het rusthuis verlaten voor een zakelijke afspraak en o.a. doktersbezoek. Wij vragen om vooraf te overleggen met de hoofdverpleegkundige. Ook hier zijn er duidelijke veiligheidsinstructies.

· De opening van de cafetaria zal een volgende stap zijn. Iets om naar uit te kijken!
Namens alle medewerkers danken we jullie voor het begrip en de burgerzin van de bewoners en de familieleden.

- - - Update voor de bewoners van de assistentiewoningen - - -


Waar wordt blijvend aandacht voor gevraagd?

· Het bezoek is mogelijk maar blijft beperkt tot 10 personen per week.

· Bezoek kan enkel als de bezoeker én de bewoner gedurende 14 dagen voorafgaand aan het bezoek geen symptomen vertoont én de laatste 14 dagen niet positief getest is op Covid-19.

· Indien gezinsleden van de bezoeker ziektesymptomen vertonen is bezoek af te raden.

· Bezoek kan op uw flat of in de tuin. Het maximum aantal bezoekers dat tegelijkertijd binnenhuis kan ontvangen hangt af van de grootte van uw flat (social distancing). Zorg ook voor voldoende verluchting.

· Bewoners en bezoekers hebben aandacht voor een correcte handhygiëne. (begin en einde bezoek).

· Social distancing (afstand) is nodig. Indien dit niet mogelijk is, draag dan een mondneusmasker.

· Lees regelmatig het informatiebord o.a. hygiënische maatregelen, symptoomherkenning.

· In geval van Covid-19 of vermoeden van Covid-19 blijft de bewoner in zijn flat. Men verwittigt onmiddellijk de huisarts en de woningassistent.

Welke maatregelen worden opgeheven?
· Registratie van het bezoek
· Handontsmetting aan de inkom

Wat is er wel mogelijk?
· Het middagmaal in het restaurant vanaf donderdag 11 juni. Wij vragen om handen te ontsmetten bij het binnenkomen en voldoende afstand te houden.

· Het aantal zitplaatsen in de gemeenschappelijk ruimtes is verhoogd.

· Kinebehandelingen in het wzc na afspraak.

· Bezoek aan de kapster/kapper in het wzc na afspraak.

Waar zien we naar uit?
· Opening cafetaria
· Hervatten van de vieringen in de kapel


Met vriendelijke groeten,

Paul Stock

linkedin