Momenteel is er een besmetting door Covid 19 op afdeling kortverblijf van ons Woonzorgcentrum. Het gaat om een, tot nog toe, beperkte besmetting, maar we willen hier transparant over communiceren.

Indien bewoners of medewerkers symptomen vertonen en/of besmet zijn, worden alle maatregelen getroffen om de veiligheid van iedereen te garanderen. Families worden onmiddellijk op de hoogte gebracht. Bewoners worden in isolatie verzorgd. Ook de medewerkers krijgen de nodige informatie en richtlijnen om de zorg zo goed en veilig mogelijk te laten verlopen.

We willen benadrukken dat wij alle richtlijnen van het Agentschap Zorg & Gezondheid strikt volgen. Er is geen reden tot paniek.

We beseffen dat dit een moeilijke periode is voor de bewoners, de familie, medewerkers en vrijwilligers. Wij proberen intern zoveel mogelijk oplossingen te voorzien.

Wij houden jullie via deze weg verder op de hoogte

Wij danken u voor het begrip en vertrouwen.

De directie

linkedin