Update 5 augustus 2020 om 14u.

De besmettingsgraad is de laatste week terug sterk toegenomen waardoor ook de lokale overheden extra maatregelen nemen. De gemeente Lievegem heeft voor haar grondgebied een verordening uitgevaardigd. Eén van de maatregelen is het verplicht dragen van een mondneusmasker in de dorpskern, openbare domeinen en private domeinen met een publiek karakter in de bebouwde kom. Deze verordening houdt in dat op het volledige domein van ons woonzorgcentrum (tuin/wandelpaden/parking), het dragen van een mondneusmasker ook verplicht is.

Deze verplichting geldt zowel voor medewerkers, bezoekers, familieleden als bewoners die zich buiten op het domein begeven.

Mogen wij vragen om tijdens de wandelingen/bezoek in de tuin hiervoor aandacht te hebben. De politie kan hier namelijk ook op toezien.

De richtlijnen gecommuniceerd op 24 juli blijven nog altijd van toepassing:

 • Het bezoek op de kamer wordt door het Vlaams Agentschap Zorg en Gezondheid ten stelligste afgeraden en wordt dan ook niet toegestaan.
 • Het bezoek in open lucht (tuin) is aan te bevelen. Dit kan indien de bewoner zelfstandig zich kan verplaatsen tot in de inkomhall. De bezoeker én de bewoner respecteren de gekende voorzorgsmaatregelen (geen fysiek contact, afstand houden, dragen mondneusmasker en handen ontsmetten).
 • Het bezoek in de verpozingsruimte (achter plexiglas) of het maken van een wandeling in de tuin kan op alle weekdagen tussen 10u30 en 12 en 13u30 tot 17u30. Reservatie is voor allebei nodig via de receptie (09/372.74.48). Er is opvang en begeleiding. We rekenen hierbij op uw burgerzin en solidariteit zodat zoveel mogelijk bewoners aan bod kunnen komen. Een verdere uitbreiding van de bezoekregeling is tijdens deze vakantieperiode om organisatorische redenen niet haalbaar.
 • Bezoekers met Covid of vermoeden van Covid mogen niet op bezoek komen. Bezoekers met Covid besmetting zijn ten vroegste welkom 14 dagen na positieve testing én het uitblijven van alle symptomen.
 • Indien gezinsleden van de bezoeker ziek zijn vragen wij om uw bezoek uit te stellen. Bezoekers die terugkomen van vakantie uit een risicogebied kunnen pas na 14 dagen na hun terugkeer op bezoek komen.
 • Voor bewoners met ernstige en levensbedreigende zorg maken we individuele afspraken rond het bezoek op de kamer. U kan zich hiervoor wenden tot de hoofdverpleegkundige of de directie.
 • De was van de bewoners kan afgehaald worden aan de fietsenberging. Dit kan op maandag, woensdag en vrijdag tussen 14u en 15u30. De gewassen kledij kan afgegeven worden in een genaamtekende zak.

Wat zijn de afspraken rond het verlaten van het rusthuis?

De bewoner kan de voorziening enkel nog verlaten voor een doktersbezoek of dringende zakelijke aangelegenheden. Hierbij wordt rekening gehouden met volgende veiligheidsvoorschriften

 • Behoud van 1,5m afstand
 • Het dragen van het mondneusmasker
 • Toepassen van de handhygiëne
 • Het bezoek moet vooraf gemeld worden op de dienst

Extern familiebezoeken, een bezoek aan restaurant en winkelbezoeken zijn tijdelijk niet toegestaan.

Indien de bewoner/familie zich niet aan deze afspraak houdt, kan de directie, na overleg met CRA/arts, beslissen om de bewoner 14 dagen in isolatie te houden.

Verdere afspraken:

 • De cafetaria is momenteel gesloten
 • De vieringen in de kapel gaan momenteel niet door.

We danken jullie voor het begrip en hopen met deze maatregelen onze bewoners te beschermen.

Met vriendelijke groeten,

De directie

linkedin