Pasen


Ook al lijkt het voor velen een lange woestijn/vastentijd waarin we ons bevinden, toch herdenken we ook dit jaar het leven, sterven en verrijzen van Christus.
Met Binnenhof 1 vierden we de viering van Witte Donderdag in de kapel. Bewoner priester Valère mocht deze viering mee voorgaan.

Op Goede Vrijdag waren we via TV verbonden met de kruiswegmeditatie van onze bisschop Lode. En op Pasen vieren we mee met de bisschop van Antwerpen.

“Pasen doet een bron van hoop ontspringen
en geeft aan het kruis van mensen een hart,
Uw hart, God,
dat overloopt van liefde en tederheid”

Zalig Pasen.

linkedin