Beste bewoners, familie en bezoekers,

Betreft: bezoekregeling vanaf maandag 29.06.2020

Eerst en vooral wensen we de familieleden en andere die tijdens het bezoek rekening hielden met de maatregelen, van harte te bedanken! Zowel jullie als onze bewoners genoten één voor één van deze fijne ontmoetingen. Dit wil zeggen dat we, dankzij onze gezamenlijke inspanningen, opnieuw een stukje verder kunnen gaan in de versoepeling. Als we er samen een prachtige zomer willen van maken, dienen we maximaal in te zetten op een aantal veiligheidsmaatregelen.

Hoe zien wij de nieuwe situatie?

Het bezoek kan doorgaan op de kamer alsook in de cafetaria, maar u draagt ten allen tijde een mondmasker.

Wij ontvangen per dag max. 2 familieleden/bezoekers per bewoner (uit de nabije omgeving van de bewoner).

Koppels kunnen ook per dag slechts 2 familieleden/bezoekers ontvangen.

Op de kamer:

 • 5 dagen in de week, van maandag tot vrijdag;
 • bezoekuren van 14u tot 16u30;
 • het bezoek geeft minimum 1 dag vooraf door aan de woongemeenschap wanneer ze zullen langskomen. Op die manier proberen we ervoor te zorgen, dat de bewoner hen verwacht in zijn/haar kamer, dus NIET in de woonkamer;
 • bezoekers registreren zich bij het binnenkomen aan het onthaal;
 • zij melden zich op de woongemeenschap eerst aan bij de hoofdverpleegkundige/dagverantwoordelijke;
 • bezoek mag enkel de kamer van de bewoner betreden, dus NIET de woonkamer, NIET de verpleegpost of andere gemeenschappelijke ruimten;
 • toiletbezoek door de bezoeker: liefst niet, maar indien toch nodig enkel op de kamer van de bewoner. (Graag doorspoelen met gesloten deksel en toepassen handhygiëne);
 • de bezoekers mogen de kamer verlaten om een wandeling met de bewoner buiten te maken op het terrein van het woonzorgcentrum;
 • gelieve de voorwaarde van social distancing met andere bezoekers of bewoners te respecteren.
 • rondwandelen binnen het gebouw is enkel toegelaten om van de kamer naar buiten te gaan (en omgekeerd) of naar cafetaria.
 • We raden aan om in de kleine kamers niet met 2 op bezoek te gaan.

Cafetaria:

 • 4 dagen per week , van dinsdag tot vrijdag,
 • geopend van 14u tot 16u30;
 • in de cafetaria worden de veiligheidsmaatregelen die van toepassing zijn op de horeca nauw opgevolgd:
 • tafels staan minstens 1.5m verspreid van elkaar
 • iedere tafel is voorzien van handalcoholgel en zakdoeken
 • het dragen van een mondmasker blijft verplicht en kan enkel worden afgedaan tijdens het nuttigen van een consumptie
 • bediening aan tafel bediend, NIET aan de toog
 • de volledige kaart, behalve ijscoupes, wordt aangeboden
 • tafels kunnen NIET op voorhand gereserveerd worden, volzet is volzet.
 • wij vragen uitdrukkelijk om aan tafel te blijven zitten en geen praatje te maken aan de tafel van andere bezoekers

De bezoekregeling moet echter wel het evenwicht vinden tussen veiligheid en welzijn. De veiligheid van de bewoners en medewerkers is een absolute basisvoorwaarde bij deze bezoekregeling. We behouden een aantal minimale preventiemaatregelen zoals:

 1. 1,5 meter afstand respecteren.
 2. géén symptomen gehad die op COVID-19 wijzen in de laatste 30 dagen (verklaring op eer)
 3. handen ontsmetten
 4. neus- en mondmasker dragen om onze bewoners te beschermen; dit dient u zelf mee te brengen,
 5. bij voorkeur geen toiletbezoek.
 6. Bij bewoner die symptomen vertoont die op COVID-19 wijzen wordt er géén bezoek toegelaten.

De dropzones voor propere en vuile was vervallen. U kan voortaan de was, attenties,… zelf meebrengen naar de kamer van de bewoner.

We kiezen ervoor om de deuren van het woonzorgcentrum en de cafetaria tijdens het weekend en feestdagen gesloten te houden, omdat er dan geen controle/registratie kan gebeuren via het onthaal.

Het blijft voor ons allen van groot belang te waken over een passende uitvoering van deze afspraken.

We doen uitdrukkelijk een beroep op de verantwoordelijkheidszin van jullie, bezoekers. Ook jullie kunnen er immers toe bijdragen dat het bezoek in de meest veilige omstandigheden kan verlopen om de gezondheid van de bewoners en de medewerkers niet te bedreigen. We zijn dus van elkaars gedrag afhankelijk

Let wel : indien we er niet in slagen in de komende periode om de voorziening corona-vrij te houden , dienen we strengere maatregelen te nemen. We zullen niet alleen moeten overgaan tot testen, maar ook de huidige bezoekregeling terugschroeven voor een nog te bepalen groep bewoners en familieleden. Dit zal door niemand in dank afgenomen worden. Slagen we er echter wel in, dan kunnen we de maatregelen verder versoepelen.

Ten slotte laten we ook opnieuw externe dienstverlening door professionelen toe op de kamer ( vb. huisarts, logopedist, pedicure, kapper), mits:

 • afspraak met het afdelingshoofd;
 • registratie van betrokkene aan het onthaal;
 • enkel op weekdagen èn tijdens de kantooruren (9u-16u30);
 • gebruik van neus-en mondmasker en handontsmetting door bewoner en externe dienstverlener.

Bedankt voor het begrip.

#Samen Zorgen voor elkaar.

Directieteam

linkedin