10.07.2020

Beste bewoners, familie en bezoekers,

In onze buurlanden zijn geïsoleerde uitbraken gesignaleerd. Dit kan bij ons ook gebeuren. Het virus is nog onder ons. Het blijft voor ons allen van groot belang te waken over een passende uitvoering van de afspraken. We sluiten ons daarom aan bij hen die mee oproepen om maskers te blijven dragen. Bij het winkelen voelen we ons met masker soms een vreemde eend. In ons woonzorgcentrum willen we dat u zich zonder masker een vreemde eend voelt.

Wat bezoek betreft zijn we verder gegaan dan de meeste voorzieningen. Daarom is het absoluut noodzakelijk dat de herwonnen vrijheid gepaard gaat met strikte preventiemaatregelen. We zien dat er in de cafetaria frequent rondgelopen wordt zonder masker. Daarom vragen we om in de cafetaria opnieuw zoveel mogelijk het mondmasker aan te houden.

We doen uitdrukkelijk een beroep op de verantwoordelijkheidszin van jullie, bezoekers. Ook jullie kunnen er immers toe bijdragen dat het bezoek in de meest veilige omstandigheden kan verlopen om de gezondheid van de bewoners en de medewerkers niet te bedreigen. We zijn immers van elkaars gedrag afhankelijk.

Let wel: indien we er niet in slagen in de komende periode om de voorziening corona-vrij te houden, dienen we opnieuw strengere maatregelen te nemen. We zullen niet alleen moeten overgaan tot testen, maar ook de huidige bezoekregeling terugschroeven voor een nog te bepalen groep bewoners en familieleden. Dit zal door niemand in dank afgenomen worden. Slagen we er echter wel in, dan kunnen we de maatregelen verder versoepelen.

Zijn we voorbereid op een nieuwe uitbraak? Hierbij korte uitleg van ons plan.

 1. Strategische reserve
 2. Preventie
 3. Procedure
 4. Communicatie

Ons plan:

 1. Strategische reserve

Wij willen niet voor de 2de keer zonder wapens naar de oorlog. Daarom hebben wij een strategische reserve van preventieproducten aangelegd. (Mondmaskers, handontsmetting, handschoenen, schorten)

 1. Basis preventiemaatregelen

De bezoekregeling moet echter wel het evenwicht vinden tussen veiligheid en welzijn. De veiligheid van de bewoners en medewerkers is een absolute basisvoorwaarde bij deze bezoekregeling. We behouden een aantal minimale preventiemaatregelen zoals:

 1. 1,5 meter afstand respecteren.
 2. géén symptomen gehad die op COVID-19 wijzen in de laatste 30 dagen (verklaring op eer)
 3. handen ontsmetten of wassen
 4. zoveel als mogelijk neus- en mondmasker dragen om onze bewoners te beschermen. Dit dient u zelf mee te brengen.
 5. Bij voorkeur geen toiletbezoek.
 6. Bij een bewoner die symptomen vertoont die op COVID-19 wijzen wordt er géén bezoek toegelaten.
 1. Procedure bij covid symptomen bij bewoner

1. Onmiddellijk kamerisolatie (= dag X) van betrokken bewoner

2. Onmiddellijk testen van betrokken bewoner

3. Test negatief: kamerisolatie mag stoppen

4. Test positief: druppelcontactisolatie met intensieve observatie.

Wat betekent dit voor jullie, bezoekers ?

 • Een positief geteste bewoner kan geen bezoek ontvangen
 • Bewoners van de getroffen woongemeenschap: cf. stroomdiagram
 1. Communicatie

Wij blijven communiceren met familie via mail, facebook en website.

Bezoekregeling

We kiezen ervoor om de deuren van het woonzorgcentrum en de cafetaria tijdens het weekend en feestdagen voorlopig nog gesloten te houden, omdat er dan geen controle/registratie kan gebeuren via het onthaal. Wij zouden de grote toeloop ook niet veilig kunnen organiseren. De gevolgen zijn te ernstig.

Gezien de vele vragen bekijken we de mogelijkheid om 1 dag tot 19 uur in de week te realiseren.

Koppels kunnen per dag 2 x 2 familieleden/bezoekers ontvangen (MAAR max. 2 bezoekers op de kamer).

We blijven alert en bedachtzaam. Misschien heeft u ook vakantie/reisplannen. In het belang van de gezondheid van onze bewoners en medewerkers dienen we de geldende afspraken met u te communiceren. Formele controle bij deze situatie is onmogelijk en wij moeten er van uit gaan dat bezoekers verantwoordelijk zijn en burgerzin hebben.

 1. 1. Als u terugkeert uit de rode zone, blijft u 14 dagen in quarantaine en is bezoek uitgesloten. Neem contact met uw huisarts en laat u testen!
 2. 2. Als u terugkeert uit de oranje zone, is quarantaine geen verplichting. Toch vragen wij om de nodige verantwoordelijkheid aan de dag te leggen en ook bezoek tot 14 dagen na terugkeer uit te stellen. Neem contact met uw huisarts en laat u testen.
 3. 3. Als u terugkeert uit de groene zone, kunt u op bezoek blijven komen.

Bedankt voor het begrip.

#Samen Zorgen voor elkaar.

Directieteam

linkedin