Maatregelen Woonzorgcentrum

Brief voor familieleden en bezoekers

Donderdag 12 maart 2020 – 13u

Beste familieleden en bezoekers,

Tijdens de krokusvakantie heeft het coronavirus Covid-19 behoorlijk huisgehouden in Europa. In ons land blijven we ook niet langer gespaard van dit virus. In de komende periode dienen de richtlijnen en maatregelen komende vanuit het Agentschap zorg en gezondheid nauw opgevolgd te worden.

We zijn er ons van bewust dat dit voor jullie een moeilijke periode is, maar het is onze opdracht om onze bewoners te beschermen!

Bij vragen kan u steeds terecht op het nummer van de woongemeenschap of op het centraal nummer.

Wij dienen de maatregelen te verscherpen:

  • NIEUW: Bezoek op de kamer in het woonzorgcentrum is enkel mogelijk door familie en bezoekers die instaan voor de ondersteuning in een terminale situatie.

BEZOEKERS die, na goedkeuring, binnenkomen, dienen zich te registreren. De hoofdverpleegkundige zal het toelaten van bezoek steeds beslissen in samenspraak met de directie en de CRA (Coördinerend, Raadgevend arts).

  • NIEUW: Onze bewoners kunnen niet meegenomen worden naar huis, ook consultaties in het ziekenhuis kunnen NIET doorgaan (tenzij in levensbedreigende situaties).
  • NIEUW: Ophalen van de was kan, na telefonisch contact met de woongemeenschap.
  • In Residentie Sara: aan de leveringsplaats. Alle was dient opgehaald te worden van maandag tot vrijdag van 14-17u.
  • In Residentie Rafael: aan de voordeur. Alle was dient opgehaald te worden van maandag tot vrijdag van 13.30u-17u.

Ook andere middelen (vb. verzorgingsproducten) kunnen op dit moment overgedragen worden aan het team.

  • Bezoek van externen (zoals kapper, pedicure,…) zal tijdelijk gestopt worden, tot nader bericht.
  • De afdeling overschrijdende activiteiten en evenementen worden tijdelijk gestopt.

We richten een team op die de toestand van nabij opvolgt en de nodige maatregelen neemt.

Bij vragen kan u steeds terecht op het nummer van de woongemeenschap of op het centraal nummer: Residentie Rafael: 053/66 65 79 – Residentie Sara: 053/21 16 13.Wij verwijzen naar de website voor meer communicatie.

Wij danken u voor uw bereidwillige medewerking en waakzaamheid!

Namens de directie.

Algemeen Directeur Dhr. Langerock M.

linkedin