Bij het concreet uitwerken van de aangekondigde versoepelingen (zie vorige update) dienden we rekening te houden met de nationale richtlijnen en de richtlijnen van het Vlaams Agentschap Zorg en Gezondheid.

Versoepeling is enkel mogelijk indien

 • 90% van de bewoners en 70% van het personeel gevaccineerd is met twee dosissen
 • Meer contact en bezoek zijn pas mogelijk ten vroegste tien dagen na de tweede prik, zodat het vaccin voldoende tijd heeft om bescherming op te bouwen
 • Indien deze 2 voorwaarden vervuld zijn kan het woonzorgcentrum de interne werking aanpassen.
 • Regels gelden zowel voor gevaccineerde als niet-gevaccineerde bewoners in de voorziening. De niet-gevaccineerde bewoners genieten immers mee bescherming dankzij de groepsimmuniteit binnen de gevaccineerde voorziening. Zij mogen dus niet uitgesloten worden van gezamenlijke maaltijden of activiteiten.

Ons woonzorgcentrum voldoet vanaf 10 maart 2021 aan de vooropgestelde criteria: we halen 96.6 % vaccinatiegraad bij bewoners en 95% vaccinatiegraad bij medewerkers. Ook zijn de 10 dagen na de 2de dosis verstreken.

Concreet kunnen we volgende versoepelingen toestaan:

Bezoek:

 • De bewoner mag 2 vaste bezoekers ontvangen op de kamer, die elke veertien dagen mogen wisselen. Deze bezoekers worden de geregistreerde bezoekers genoemd.
 • 14 dagen = van maandag tot 14 dagen later zondag.
 • De eerste periode wordt iets langer en loopt van wo 10 maart tot zondag 28 maart

De familie of de bewoner dient het WZC telkens te verwittigen wie de vast geregistreerde bezoekers (2) worden voor 14 dagen.

 • Op de kamer zijn maximum 2 personen aanwezig, bewoner inbegrepen.
 • 1 bezoeker per bewoner per dag blijft het meest haalbare.
 • Mondmaskerplicht voor bezoekers en medewerkers blijft behouden.
 • Het (chirurgisch) mondneusmasker wordt gedragen van het moment dat men het WZC betreedt en liefst gedurende de ganse tijd dat men in het WZC aanwezig is.
 • We blijven nog steeds het belang van registratie, handhygiëne en voldoende afstand bewaren, benadrukken.
 • Het rondlopen op de afdeling of het betreden van de algemene ruimten is nog niet toegestaan.
 • Kinderen onder de 18 jaar kunnen op bezoek komen, maar tellen uiteraard ook mee als één van de twee geregistreerde contacten.
 • Kinderen jonger dan 12 jaar kunnen onder begeleiding van een ouder op bezoek komen op de kamer (op voorhand af te spreken met de afdeling). Een kind jonger dan 12 jaar telt mee als tweede contact, m.a.w. gedurende 14 dagen kan er dan geen derde persoon op bezoek komen).

Indien de 2 vaste bezoekers tot dezelfde gezinsbubbel (b.v. man en vrouw) behoren (= onder hetzelfde dak woont) kan bezoek op de kamer niet, maar kan men wel samen de bewoner buiten ontmoeten tijdens een wandeling.

Bezoek bij bewoner in palliatieve fase/terminaal is onbeperkt mogelijk qua frequentie.

Men dient wel altijd een afspraak te maken met de betrokken afdeling en de geldende regels te volgen.

Bezoekuren:

 • Op weekdagen, weekends en feestdagen kan men het WZC binnen van 15u00 tot 18u00.
 • De duur van het bezoek is onbeperkt.
 • We vragen met nadruk om u strikt aan de bezoekuren te houden.
 • Buiten mag de bewoner maximum met 3 personen zien (max. 4 personen samen), en men dient anderhalve meter afstand houden.
 • In de tuin zullen zitplaatsen ingericht worden waar de veilige afstand kan bewaard blijven. We vragen dan ook om geen meubilair te verplaatsen en deze regel strikt na te volgen.

Meer bewegingsvrijheid voor de bewoners:

 • Intern is er meer bewegingsvrijheid voor de bewoners: de bewoners mogen naar andere afdelingen gaan om iemand te bezoeken. Vb op bezoek gaan bij een zus/vriend/partner… op een andere afdeling is mogelijk. Hiervoor hadden wij al een uitzondering toegestaan, maar dit wordt nu bevestigd in de richtlijnen.
 • De bewoner draagt een chirurgisch mondneusmasker tijdens de verplaatsing doorheen de voorziening en tijdens het bezoek aan andere bewoners.
 • De anderhalve meter afstand en het dragen van het mondneusmasker blijft gerespecteerd tijdens activiteiten.
 • Activiteiten worden nog zoveel mogelijk op de eigen afdeling georganiseerd.
 • Afdeling overschrijdend(e) werken kan misschien in een volgende fase wel weer.

Iedere bewoner, zowel gevaccineerde als niet-gevaccineerde, kan deelnemen aan elke activiteit.

Verlaten van de voorziening:

 • De bewoner mag de campus verlaten voor een fietstocht, een kerkhofbezoek, een wandeling in de omgeving, … daar gelden de maatschappelijke richtlijnen van afstand en mondneusmasker en maximaal contact met 4 personen tegelijkertijd in open lucht.
 • Verplaatsing en begeleiding bij een extern consult kan door een familielid (liefst de vast geregistreerde bezoeker) en na afspraak met de afdeling.
 • Een bezoek brengen aan verschillende familieleden (verschillende bubbels) samen kan niet. Ook hierin dient de bewoner (zoals iedereen) de nationale richtlijnen te volgen.

Kan wel: bezoek aan huis bij 1 van de 2 vast geregistreerde bezoekers van dat moment, aanwezig bij dit bezoek zijn enkel diegenen die onder hetzelfde dak wonen.

Men houdt voldoende afstand, draagt continu mondneusmasker en het huis wordt voldoende geventileerd.

Cafetaria

 • Het cafetaria blijft voorlopig gesloten
 • Het seniorenrestaurant opent zijn deuren op 15 maart.
 • Bewoners zijn welkom en krijgen een vaste plaats toegewezen. Ze dragen een mondneusmasker bij het verplaatsen naar en van hun tafel, enkel tijdens de maaltijd wordt het masker verwijderd. Bewoners zitten op een veilige afstand met 2 aan één tafel.
 • Voor externen blijft de cafetaria/seniotrenrestaurant gesloten (aangezien horeca nog steeds gesloten is).

Kapper

 • Onze vaste kapster start op 10 maart.
 • Externe kappers in het woonzorgcentrum zijn nog niet toegelaten.

Wij denken dat deze maatregelen toch al heel wat meer vrijheden geven aan onze bewoners. Wij zijn blij om zo een grote vaccinatiegraad en dankbaar voor het volhouden van de richtlijnen.

Met genegen groet,

De directie.

linkedin