Beste bewoner en familie,

Beste bezoeker van WZC Sint-Antonius,

Gezien het stijgend aantal besmettingen en uitbraken in andere woonzorgcentra roept de Vlaamse overheid en het Vlaams Agentschap Zorg en Gezondheid (VAZG) de woonzorgcentra op tot extra voorzichtigheid en waakzaamheid.

Het VAZG benadrukt dat het van het allergrootste belang is om samen de combinatie van maatregelen strikt na te leven en op te volgen.

Een verdere toename van besmettingen en uitbraken tegengaan, kan enkel door de “én-én-én-verdedigingslinie” te bewaken.

We vragen dan ook:

Blijvende aandacht voor de hygiëne- en preventiemaatregelen:

 1. Doorgevoerde en correcte handhygiëne en een goede omgevingshygiëne
 2. Afstand houden
 3. Nauwe contacten beperken
 4. Activiteiten bij voorkeur in de buitenlucht
 5. Mondmaskerplicht wordt opnieuw de algemene regel, ook voor de bewoners. Concreet betekent dit volgende zaken:
  1. Niet enkel de bezoekers, maar ook de bewoners dienen tijdens het bezoekmoment (indien mogelijk) een mondneusmasker te dragen.
  2. Zodra een bewoner in contact komt of kan komen met een andere persoon, dient het mondneusmasker gedragen te worden.
  3. Dus bij elke verplaatsing in de voorziening draagt zowel de bewoner als de bezoeker zijn mondneusmasker.
 6. We roepen op om – ondanks de dalende temperaturen – blijvend aandacht te schenken aan het ventileren en verluchten. Ventileer de kamer zoveel mogelijk tijdens bezoek (= raam op een kier).
 7. In de kamer mogen maximum 2 bezoekers aanwezig zijn.
 8. Kinderen onder de 12 jaar zijn niet gevaccineerd en vormen een zeer groot risico, wij vragen u dan ook om dit bezoek zoveel mogelijk te beperken of eventueel buiten te laten doorgaan.


Cafetariabezoek:

De cafetaria is enkel toegankelijk voor de bewoners en hun bezoek.

De bewoner en de bezoeker kan het mondmasker afnemen wanneer ze hebben plaats genomen aan een tafel. De 1.5m afstand in de cafetaria blijft gehandhaafd.

Doordat wij in de cafetaria enkel bewoners en hun bezoek toelaten zal het Covid Safe Ticket (CST) op dit moment nog niet opgevraagd worden . Het is wel raadzaam om ervoor te zorgen dat je hierover beschikt. Je kan het CST op verschillende manieren aanvragen:

 • Via de CovidSafeBE-app (mobiele app) en op websites zoals mijngezondheid.be of MyHealthViewer.
 • Om certificaten digitaal op te vragen heb je ofwel jouw identiteitskaart, pincode en kaartlezer nodig, ofwel een andere geactiveerde digitale sleutel zoals itsme.
 • Je kan het CST ook per post opgestuurd krijgen. Je moet dan wel rekening houden met een wachttijd tussen bestelling en ontvangst van 1 week. Je contacteert hiervoor de Helpdesk van de regio waar je gevaccineerd werd op het nummer 078 78 78 50 (9 tot 19u op weekdagen).Vaccinatie:

We blijven inzetten op maximale vaccinatie.
Ruim 98.6% van onze bewoners heeft ondertussen een 3° vaccindosis gekregen.
99.2% van onze medewerkers is volledig gevaccineerd (= 2 vaccins).

Melding en aandacht voor symptomen:

Alertheid voor symptomen en het snel én adequaat reageren op symptomen en hoog-risicocontacten is noodzakelijk.

Meldt onmiddellijk aan de afdeling wanneer je als bezoeker positief test of een hoog risico contact hebt gehad binnen de 48u na je laatste bezoek aan het woonzorgcentrum.

Dit is belangrijk om de nodige opvolging te kunnen doen en verdere verspreiding te kunnen beperken.

Voelt u zich ziek, kom dan niet op bezoek.

Alle deze maatregelen samen vormen een onlosmakelijk geheel in het beleid ter voorkoming van besmetting en/of de verdere verspreiding ervan.

We zijn ons bewust van de impact die deze verstrenging met zich mee brengt, maar hopen echter door samen deze richtlijnen na te leven de verdere verspreiding van nieuwe besmettingen in de maatschappij te kunnen afremmen zodat verdere maatregelen niet nodig zijn in de woonzorgcentra.

We willen iedereen bedanken voor de grote inspanningen die worden geleverd in het zorg dragen voor elkaar.

Indien je vragen hebt kan je uiteraard altijd bij de medewerkers, de hoofdverpleegkundige of de directie terecht.
We blijven de situatie nauw opvolgen en houden jullie op de hoogte.

Vriendelijke groet,
Bernadette de Clippeleir
directeur

Schrijf je in voor de nieuwsbrief

linkedin