Door de richtlijnen van het VAZG en de steeds sneller stijgende cijfers van COVID-besmettingen, zien wij ons genoodzaakt om het kamerbezoek terug te schroeven en de verplaatsingen buiten de voorziening strenger te benaderen.

We weten dat er al velen van jullie een bezoek hadden gepland in het weekend van 25 en 26 juli maar kregen toch de uitdrukkelijke instructies om kamerbezoek vanaf 25 juli tot een minimum te beperken en dus worden deze afspraken vandaag nog geannuleerd.

We kiezen ervoor om kamerbezoek enkel nog te laten doorgaan voor bewoners die onmogelijk naar beneden kunnen gaan: palliatieve bewoners, bewoners met dementie in verzonken fase of zwaar zieken.

Waken bij bewoners in terminale fase zal zeker ook mogelijk worden gemaakt.

Vanaf 27/07 wordt het bezoek terug in de polyvalente ruimte georganiseerd en kunnen 8 bewoners een half uur bezoek ontvangen of een wandelingetje buiten maken met hun familielid . Social distancing, handhygiene en gebruik van mondneusmaskers blijven belangrijk!

Per bewoner kunnen telkens 2 personen (uit dezelfde bubbel) op bezoek komen.

U dient voor dit bezoekmoment altijd een afspraak te maken via de bezoekerslink

it4.be/patient/index.html#/appointments/day/bjNkcWkyQmFRMkpDVTRFNndleFgzTWcxUW13SDhVWUpPUVRyYnA4a3F5b2djQW9xOG5jaUxWaGlBRTBCc3BZdQ==

Lukt dit niet zo vlot , dan kan u steeds telefonisch een afspraak maken via onze receptie op het nummer: 052 21 09 91

Bezoek verloopt per afdeling (telkens van 14u00 – 17u00)

VB: maandag namiddag

VP: dinsdag namiddag

RV: donderdag namiddag

KLW: vrijdag namiddag

en blijft ondersteund door de vrijwilligers die op deze dagen voorzien werden.

Ophalen van de was: zal terug gebeuren op woensdag namiddag en zaterdagnamiddag (14u00 – 17u00) vanaf 29/7.

Wanneer jullie een bewoner meenemen buiten de instelling, zouden we jullie willen vragen:

  • Neem een bewoner niet mee naar huis als je zelf COVID-symptomen vertoont of als er een andere huisgenoot COVID symptomen heeft.
  • Neem de bewoner enkel mee naar een thuissituatie binnen een bubbel van enkel het eigen gezin.(Liefst niet meer dan 5) Al deze personen dienen de veiligheidsregels te hanteren: handhygiene, mondneusmasker en 1,5 m afstand!
  • Probeer het aantal begeleiders voor vervoer te beperken, liefst enkel chauffeur en bewoner achteraan , beiden met mondmasker. In sommige omstandigheden begrijpen we dat nog 1 extra begeleider nodig is.

Gebruik NIET het openbaar vervoer!

Enkele regels waaraan ieder bezoeker zich dient te houden:

* Als bezoeker zal u gevraagd worden om u te registreren (naam, adres, telefoonnummer, lichaamstemperatuur) ook uw temperatuur wordt gemeten bij het binnenkomen.

* Het dragen van een chirurgisch mondmasker (aankoop mogelijk aan € 1 per stuk) is verplicht voor de bezoeker. De bewoner draagt zoveel mogelijk een stoffen mondmasker.

* Een correcte handhygiëne is verplicht. Voor bezoekers en bewoners is handalcohol ter beschikking. Bezoekers en bewoners ontsmetten of wassen de handen zowel voor als na het bezoek, bij betreden en bij het verlaten van de spreekruimte

* Toiletbezoek voor de bezoeker: voorlopig nog niet mogelijk.

* Huisdieren zijn niet toegelaten.

Nog enkele aandachtspunten:

* De bewoner houdt ten allen tijde de keuzevrijheid om al dan niet bezoek te ontvangen.

* Bezoek kan enkel plaatsvinden als de bewoner én de bezoeker gedurende 30 dagen voorafgaand aan het bezoek geen symptomen vertoonden, en de laatste 30 dagen niet positief getest werden op Covid-19.

* Indien gezinsleden van de bezoeker ziektesymptomen vertonen, vragen wij u ook om uw bezoek uit te stellen.

* In ieders belang vragen we om hierin de eigen verantwoordelijkheid op te nemen.

* Als een bezoeker de voorwaarden niet naleeft, kan hij/zij bij een volgend bezoek worden geweigerd.

We houden u via deze website verder op de hoogte.

Met dank voor het begrip

linkedin