Beste bewoners en familie,
Graag brengen wij u op de hoogte van de huidige situatie.

 • Afdeling vlasbloem
  Bij enkele personeelsleden en enkele bewoners werd een Covid-19 besmetting vastgesteld. Wij nemen de nodige maatregelen en volgen dit op de voet op met regelmatige testing.

  Er is dan ook voorlopig geen bezoek toegelaten op afdeling vlasbloem.
 • Afdeling rietveld
  Vandaag gebeurt nieuwe testing van alle bewoners en personeelsleden.
  De familie en bewoners worden van de resultaten op de hoogte gebracht.
  Uiteraard is het in deze omstandigheden uiterst belangrijk dat iedereen zich strikt aan de voorzorgsmaatregelen houdt.

  Wij willen van de gelegenheid gebruik maken en om extra aandacht vragen bij iedereen om de nieuw ingevoerde maatregelen strikt op te volgen.

De belangrijkste zetten we graag op een rijtje

BEZOEKERS :

 • U draagt ALTIJD een chirurgisch mondneusmasker, ook op de kamer.
 • Wanneer u een hoog risico-contact hebt gehad, u bent net getest maar hebt nog geen resultaat of u voelt zich ziek komt u NIET op bezoek.
 • In de kamer mogen maximum 2 bezoekers aanwezig zijn.
 • Kinderen onder de 12 jaar zijn niet gevaccineerd en vormen een zeer groot risico, wij vragen u dan ook om dit bezoek zoveel mogelijk te beperken of buiten te laten doorgaan.

CAFETARIA:

 • In de cafetaria zijn enkel de bewoner en zijn bezoek welkom.
 • U wordt bediend, u hoeft niet zelf om de drankjes te gaan.
 • Wij vinden het zelf ook heel jammer maar voorlopig kunnen wij geen familiefeestjes laten doorgaan in ons het cafetaria.
 • De Vlaamse Taskforce COVID-19 Zorg besliste op 27 oktober 2021: als een woonzorgcentrum in de cafetaria, de brasserie of het restaurant ook bezoekers en/of externen toelaat, moet zij de werking ervan aligneren op de regels van de horeca, wat het kunnen voorleggen van een CST impliceert.
 • Vanaf 06/11/2021 zal u dus een CST (Covid Safe Ticket) moeten voorleggen , samen met een ID (identiteitsbewijs) om in het cafetaria iets te kunnen gebruiken.

DE BEWONERS :

 • Bij contact met externen, bij bezoek op andere afdelingen, in de kineruimte, bij activiteiten, bij de kapper, de pedicure en bij bezoek aan de cafetaria dragen ook de bewoners een mondmasker.
 • Voor het overige blijven wij u verhoogde alertheid vragen op
  • een goede en correcte hand –en nieshygiëne,
  • het dragen van mondneusmasker en
  • het voldoende ventileren en verluchten van de kamer.

Deze beslissingen werden genomen in overleg met het directieteam en de CRA. Wij begrijpen dat dit geen fijne boodschap is om te krijgen. We doen het nodige om de gevolgen hiervan op het dagelijks leven van de bewoners tot het minimum te beperken. We zorgen voor nauwgezette opvolging en zullen jullie bij wijzigingen zo snel mogelijk op de hoogte brengen.

We moeten er alles aan doen om te voorkomen dat het virus zich verder kan verspreiden.

WIJ DANKEN U VOOR DE SAMENWERKING

#samensterk #samenzorgenvoorelkaar

De directie

Schrijf je in voor de nieuwsbrief

linkedin