Beste bewoner,
Beste familie,
Beste bezoeker van WZC Sint-Antonius,

Maandag 10 januari 2022 werden, omwille van symptomen, 2 bewoners op afdeling Vlaspit getest op covid. Beide testen bleken positief.

Daarom werd op dinsdag 11 januari 2022 een algemene COVID-testing (alle bewoners en medewerker van deze afdeling) georganiseerd.

Vandaag zijn alle resultaten van de geteste bewoners en medewerkers binnen. We moeten tot onze grote spijt vaststellen dat er verschillende besmettingen zijn bijgekomen.

Alle positief geteste bewoners werden onmiddellijk in kamerisolatie geplaatst. De familie werd persoonlijk op de hoogte gebracht.

Na overleg met de CRA voelen wij ons genoodzaakt om het bezoek op afdeling Vlaspit voorlopig op te schorten tot wederesultaten kennen van de hertesting die zal plaatsvinden op maandag 17 januari. Dit ter bescherming van onze bewoners maar ook voor de eigen veiligheid/gezondheid en die van jullie gezin. Verdere verspreiding moeten we immers ten allen tijde proberen te voorkomen.

Verder stellen we alles in het werk om de verzorging van onze bewoners zo warm, efficiënt en veilig mogelijk uit te voeren.

Er wordt een ophaalmoment voor de bewonerswas georganiseerd op zaterdag 15 januari tussen 10u00 en 13u00. Locatie: klavertje vier, ingang langs de zijdeur (tuinzijde).

Naar aanleiding van de nieuwe richtlijnen die wij ontvangen hebben van het Agentschap Zorg en Gezondheid willen wij jullie informeren over de bijkomende en veranderde kaderrichtlijnen.

Bezoekers

 • Alle bezoekers vanaf de leeftijd van zes jaar dragen bij het betreden van de voorziening maar ook tijdens de bezoekmomenten een chirurgisch mondneusmasker, passen strikte handhygiëne toe en houden afstand.
 • Tijdens het bezoek – ook op de kamervragen wij met aandrang om het mondneusmasker aan te blijven houden. We merken dat niet altijd alle bezoekers – ondanks de vraag van medewerkers – het mondneusmasker ophouden op de kamer. Dit kan echter grote gevolgen hebben, vooral voor de bewoner in kwestie maar ook voor de organisatie. We kunnen het woonzorgcentrum en de bewoners niet onder een stolp zetten, maar we kunnen wel allemaal het nodige doen om de risico’s tot een minimum te beperken.
 • Bij een pertinent overtreden van deze regel kan de toegang tot de voorziening geweigerd worden. Bij incidenten kan beroep gedaan worden op de politie.
 • Bezoekers worden gesensibiliseerd om het chirurgisch mondneusmasker op correcte wijze te dragen en te bewaren (bijv. niet in de broekzak) en niet langer dan 4 uren te gebruiken.
 • Zoals jullie zullen zien, dragen de medewerkers en vrijwilligers die rechtstreeks contact hebben met bewoners een FFP2-masker.
 • Er is geen verplichting om een FFP2-masker te dragen, maar wij kunnen het wel aanraden.
 • We laten nog steeds maximum 2 bezoekers tegelijkertijd op de kamer toe (voorlopig geen bezoek op afdeling Vlaspit).
 • Ventileer en verlucht voldoende: ook tijdens en na het bezoek.

Toegang tot de voorziening: beperkingen

 • Bezoekers die positief getest werden, kunnen vanaf de staal name of de start van de symptomen minimum 10 dagen (duur isolatieperiode en 3 dagen voorzichtigheid) niet op bezoek gaan in een voorziening.
 • Alle bezoekers (ongeacht hun vaccinatiestatus) kunnen na een hoog-risicocontact tot en met 10 dagen na het hoog-risicocontact niet op bezoek komen.
 • Wie zich wat ziek voelt, komt liever niet op bezoek
 • Het is belangrijk dat iedereen de preventieve maatregelen strikt toepast. Alle medewerkers maken elkaar en anderen (bezoekers) er steeds op attent.

Bewoners

 • Tijdens de contacten met bezoekers dragen ook de bewoners, indien mogelijk, een chirurgisch mondneusmasker.
 • Ook in andere situaties waarin de afstandsregels niet kunnen worden nageleefd, is het sterk aanbevolen om een chirurgisch mondneusmasker te dragen


Met dank om deze richtlijnen strikt op te volgen.
Directie en medewerker WZC Sint-Antonius

Schrijf je in voor de nieuwsbrief

linkedin