Beste bewoner,

Beste bezoeker

Op basis van de laatste testresultaten op afdeling RIETVELD en KLAVERWEIDE, alle bewoners en medewerkers testen NEGATIEF, werden volgende beslissingen genomen in overleg met de CRA-arts en het intern crisisteam.

Gezien de nog steeds stijgende cijfers vragen wij in eerste instantie om verhoogde waakzaamheid en alertheid bij de bewoners, medewerkers en bezoekers.

HET BEZOEK wordt vanaf maandag 6 december 2021 opnieuw mogelijk op alle afdelingen mits het in acht nemen van de geldende veiligheidsmaatregelen.

Doe dit ook a.u.b. als u gevaccineerd bent:

  • Correcte registratie bij aankomst in het WZC.
  • ENKEL KAMERBEZOEK is mogelijk.

Als bezoeker wandelt u niet door het WZC dit om kruising zoveel mogelijk te vermijden.

U gaat via de kortste weg naar de kamer. Wanneer het weer het toelaat is een wandeling in de tuin zeker mogelijk (respecteer wel de afstandsregel met derden).

  • Naast de bewoner zijn er MAX. 2PERSONEN tegelijk aanwezig op de kamer.
  • Het dragen van een chirurgisch mondneusmasker tijdens het bezoek is verplicht

De bezoeker mag het mondneusmasker tijdens het bezoek niet afzetten (OOK NIET OP DE KAMER).

  • Volg de correcte hygiënische maatregel op: zet in op correcte handhygiëne en correcte hoest- en nieshygiëne.
  • Hou zoveel mogelijk anderhalve meter afstand.
  • Kinderen vanaf 6 jaar moeten ook een chirurgisch mondmasker dragen.
  • Er mag/kan niets geconsumeerd worden tijdens het kamerbezoek.
  • Het raam wordt - indien het weer het toelaat - kort opengezet om de kamer van verse lucht te voorzien (ventilatie en verluchting zijn immers een heel belangrijke maatregel).

Hou bezoek veilig, zo dragen bij aan de zorg voor elkaar

- Kom niet op bezoek als u positief werd getest of als u symptomen heeft die op covid kunnen wijzen. Het zou fijn zijn ons hiervan ook op de hoogte te brengen.

- Kom NIET op bezoek indien u zelf een hoog risicocontact hebt gehad.

- Kom NIET op bezoek indien u zich ziek voelt, dit ook als u wel gevaccineerd bent. Vaccinatie betekent immers niet dat u geen Covid kunt hebben/overdragen.

- Volg de voorgeschreven regels als u op reis bent geweest.

Als een bezoeker de voorwaarden van de voorziening niet naleeft, kan hij/zij bij een volgend bezoek worden geweigerd.

Om eventueel de verspreiding te beperken werd er beslist om de afdeling overschrijdende activiteiten tijdelijk on hold te zetten.

Ook de cafetaria blijft voorlopig gesloten.

Deze beslissingen zijn genomen in de steeds moeilijke balans tussen het welbevinden van de bewoners, medewerkers en veiligheid.

Bedankt voor de volgehouden inspanningen hiervoor en om blijvend de maatregelen na te leven!

De directie

Schrijf je in voor de nieuwsbrief

linkedin