Beste bewoners en familie,

Tot onze spijt, moeten wij u melden dat er terug een Covid-19 besmetting is vastgesteld bij twee van onze medewerkers. Bovendien werd ons ook door verschillende bezoekers een positieve testing gemeld.

De medewerkers die positief zijn getest werden dadelijk in quarantaine geplaatst zoals de richtlijnen het voorschrijven. De positief geteste bezoekers komen niet meer op bezoek. De hoog risico contacten werden in kaart gebracht.

Alle betrokken medewerkers en bewoners werden ondertussen voor een eerste keer getest.

In de loop van volgende week ( waarschijnlijk 08/11 en 12/11 wordt iedereen opnieuw (voor een tweede maal) getest.

Vandaag en morgen (5 en 6 november) wordt er geen bezoek toegelaten op afdeling Rietveld in afwachting van alle resultaten.

Het bezoek op de andere afdelingen blijft gewoon doorgaan.

Uiteraard is het in deze omstandigheden uiterst belangrijk dat iedereen zich strikt aan de voorzorgsmaatregelen houdt.

Wij willen van de gelegenheid gebruik maken om extra aandacht te vragen bij iedereen om de nieuw ingevoerde maatregelen strikt op te volgen.

De belangrijkste zetten we graag op een rijtje:

BEZOEKERS :

- U draagt ALTIJD een chirurgisch mondneusmasker, ook op de kamer.

- Wanneer u een hoog risico-contact hebt gehad, u bent net getest maar hebt nog geen resultaat of u voelt zich ziek, dan komt u NIET op bezoek.

- In de kamer mogen maximum 2 bezoekers aanwezig zijn.

- Kinderen onder de 12 jaar zijn niet gevaccineerd en vormen een zeer groot risico. Wij vragen u dan ook om dit bezoek zoveel mogelijk te beperken of buiten te laten doorgaan.

CAFETARIA:

- In de cafetaria zijn enkel de bewoner en zijn bezoek welkom.

- U wordt bediend, u hoeft niet zelf om de drankjes te gaan.

- Wij vinden het zelf ook heel jammer, maar voorlopig kunnen wij geen familiefeestjes laten doorgaan in onze cafetaria.

- De Vlaamse Taskforce COVID-19 Zorg besliste op 27 oktober 2021: als een woonzorgcentrum in de cafetaria, de brasserie of het restaurant ook bezoekers en/of externen toelaat, moet zij de werking ervan aligneren op de regels van de horeca, wat het kunnen voorleggen van een CST impliceert.

- Vanaf 06/11/2021 zal u dus een CST (Covid Safe Ticket) moeten voorleggen, samen met een ID (identiteitsbewijs) om in het cafetaria iets te kunnen nuttigen.

DE BEWONERS :

- Bij contact met externen, bij bezoek op andere afdelingen, in de kinéruimte, bij activiteiten, bij de kapper, de pedicure en bij bezoek aan de cafetaria dragen ook de bewoners een mondmasker.

-Voor het overige blijven wij u verhoogde alertheid vragen op

* een goede en correcte hand –en nieshygiëne,

* het dragen van mondneusmasker en

* het voldoende ventileren en verluchten van de kamer.

Deze beslissingen werden genomen in overleg met het directieteam en de CRA. Wij begrijpen dat dit geen fijne boodschap is om te krijgen. We doen het nodige om de gevolgen hiervan op het dagelijks leven van de bewoners tot het minimum te beperken. We zorgen voor nauwgezette opvolging en zullen jullie bij wijzigingen zo snel mogelijk op de hoogte brengen.

We moeten er alles aan doen om te voorkomen dat het virus zich verder kan verspreiden.

WIJ DANKEN U VOOR DE SAMENWERKING

#samensterk #samenzorgenvoorelkaar

De directie

Schrijf je in voor de nieuwsbrief

linkedin