Gisteren werd in de media meegedeeld dat er een aantal versoepelingen werden toegestaan in de woonzorgcentra.

Hierbij willen we echter even verduidelijken dat één belangrijke voorwaarde om de contacten en het bezoek te versoepelen een voldoende hoge vaccinatiegraad is.

De voorziening kan de versoepeling pas toepassen als minstens 90% van de bewoners en 70% van de medewerkers beide dosissen van het vaccin toegediend heeft gekregen.

Versoepeling kan ten vroegste 10 dagen na deze tweede prik.

Voor WZC Sint-Antonius betekent dit:

De vaccinatiegraad van 90% bij de bewoners werd ondertussen gehaald.

96% van de bewoners kregen hun 2de vaccin op 05/02/2021 en beschikken momenteel over een optimale immuniteit.

De vaccinatiegraad van 70% bij de medewerkers is echter nog niet behaald

Slechts 37% ontving op heden een tweede dosis van het covid-vaccin.

De overige medewerkers zullen pas volgende week vrijdag 26/02/2021 hun tweede dosis van het vaccin toegediend krijgen.

M.a.w. ruimte voor versoepelingen, die gefaseerd zullen verlopen kunnen voor WZC Sint-Antonius pas ingaan vanaf 10 maart 2021.

Op 1 maart 2021 vindt nog een bijeenkomst plaats met alle leidinggevenden en de CRA waarop we de mogelijke versoepelingen vanaf 10 maart 2021 zullen bespreken en vastleggen.

We vragen jullie dus om nog even geduld te hebben.

We blijven u verder op de hoogte houden.

Met genegen groet
Bernadette De Clippeleir
Directeur


we blijven #samenzorgenvoorelkaar

linkedin