Terug naar overzicht

We zijn geselecteerd voor de opmaak van een masterplan voor onze woonzorgsite!!!

‘In november werd Polo Architects door de Vlaamse Bouwmeester samen met vzw Zorg-Saam ZKJ geselecteerd voor de opmaak van een masterplan voor de woonzorgsite WZC Sint-Antonius te Grembergen'.

De opgave omvat het ontwerp van een gefaseerde vervangingsnieuwbouw voor het centrale gebouw op de woonzorgsite als ‘open huis’, en het herbedenken van de omliggende groene ruimte. Dit met het oog op een sterkere integratie in het dorpsweefsel en dorpspark.

We overtuigden de jury met een co-creatieve aanpak en een heldere en verbeeldende visie die inzet op meervoudig ruimtegebruik, versterking van de open ruimte, kleinschaligheid en sociale cohesie.


We ambiëren met dit project een scherpe en inspirerende projectdefinitie uit te schrijven voor een toekomstgerichte woonzorgsite, en zetten ook sterk in op het verkennen van de toekomstige rol van deze woonzorgsite in de ruimtelijke vertaling van ‘vermaatschappelijking van de zorg’ en ‘buurtzorg’.’

linkedin