We zijn een Bebat inzamelpunt!

Onze organisatie werd onlangs een inzamelpunt voor Bebat.

Wij willen hiermee ons steentje bijdragen tot een beter leefmilieu. Dit door op een verantwoorde manier batterijen in te zamelen en te recycleren. Het zijn voornamelijk de zware metalen in de batterijen die zeer belastend zijn voor het milieu (giftig voor mens en dier).

Wat wordt gerecycleerd: o.a. Alkaline, zinkkool, zink, kwik, grafiet, nikkel, cadmium, ijzer, lood, kobalt, lithium, batterij zuur, solvents, aluminium, koper, plastic, tin, koolstof, ,…

Door deze actie mee te ondersteunen helpen we met zen allen mee om het milieu te ontlasten en te zorgen voor een betere leefomgeving.

Alle oude batterijen kunnen gedeponeerd worden in de inzamelbox die zich aan het onthaal van het woonzorgcentrum bevindt.

Onze medewerkers kunnen hun oude batterijen eveneens in een inzamelbox op de afdeling vergaren.

Wie graag meer informatie wenst, kan dit door onderstaande website te raadplegen:

https://www.bebat.be/nl

linkedin