Een korte schets:

*63 comfortabele woningen gelegen in de dorpskern van Grembergen met ondergrondse parkeermogelijkheid.

*Een veilige en praktische woonvorm aangepast aan ouder wordende personen.

*Voor valide ouderen, alleenstaanden of echtparen.

*In de onmiddellijke nabijheid van een groene zone en park, gemakkelijk te bereiken via het aangelegde klusterpad.

*Wonen met behoud van zelfstandigheid en privacy.

*Met dienstverlening vanuit het woonzorgcentrum.

Wij bieden u graag volgende diensten aan:

*U ontvangt een 'Goede Morgen call' vanuit antennepunt 'De Brug' indien u dit zelf nodig acht of ziek bent.

*U mag een bezoek verwachten van de centrumcoördinator die u informeert over de diensten die het WZC, 'De Brug' en 'Som+' u kan aanbieden.

*U kan beroep doen op een ergotherapeute, na inclusie SOM+. Zij geeft ergotherapeutisch advies en ergobehandeling,... .

*U kan deelnemen aan diverse activiteiten in 'De Brug' en in het Woonzorgcentrum.

*Indien een opname in CVK, residentieel verblijf of crisis- of nachtopvang in het WZC noodzakelijk wordt kan men genieten van een voorrangsregel mits voorafgaand overleg.

Hiernaast biedt WZC Sint- Antonius u ook enkele facultatieve diensten aan die betalend zijn:

Kapper en pedicure (geldende vraagprijs pedicure/kapper).

Fitness-turnen (op afspraak-beurtenkaart).

Thuiszorg kan georganiseerd worden via antennepunt 'De Brug' - 'sociale huis'. Er wordt nauw samengewerkt met verschillende thuiszorgpartners.

Maaltijd in seniorenrestaurant: €10 voor een maaltijd gedurende de weekdagen en € 12 in het weekend en op feestdagen. Het menu bestaat uit soep + hoofdgerecht (dagmenu) en dessert.

Bijwonen van de eucharistie- of gebedsviering.

Bezoek aan het cafetaria. Diverse activiteiten, workshops die betalend zijn en plaatsvinden in 'De Brug' of het WZC, waarvan de deelnameprijs tijdig wordt geafficheerd.

Mevr. Van Moere Joke

opnameverantwoordelijke WZC

Tel: 052/ 21 09 91

Email: opname@Stantonius.zkj.be

Mevr. Burssens Nathalie

Centrumcoördinator 'De Brug'

Tel: 052/21 09 91

Email: debrug@Stantonius.zkj.be

linkedin