Ergo-Animatie

Het geestelijk "welbevinden" is een aspect waar wij bijzondere aandacht aan willen besteden. Dit is een opdracht voor elke medewerker. Het animatie- en ergoteam hebben hierin een heel specifieke rol.

Wij bieden een zinvolle vrijetijdsbestedeing aan, aangepast aan de wensen en mogelijkheden, de leefwereld en de interesses van onze bewoners. We organiseren activiteiten zowel in groep als individueel.

Een greep uit het aanbod:

Het (her-) aanleren van activiteiten uit het dagelijkse leven, kooktherapie, bewegingsoefeningen, realiteits- en oriëntatietraining, psychomotorische oefeningen, animatie, creatief bezig zijn,feestelijke activiteiten, ... .

Elke bewoner kan hier geheel vrijblijvend aan deelnemen.

linkedin