Pastorale Dienst

Eleonora en Ingrid zijn onze medewerkers die werkzaam zijn in het woonzorgcentrum (wzc) en er op pastoraal vlak en spiritualiteit zijn voor jullie.

Wij hopen dat jullie zich in het wzc thuis mogen voelen.

Een klein woordje uitleg over de werking van de pastorale dienst.

De pastorale medewerker bezoekt de bewoners, die graag een bezoekje hebben. Dat bieden wij uiteraard aan, je bent vrij om ons al dan niet te ontvangen. Wij willen er wel graag voor jullie zijn, als er iets van je hart moet, als je eens een goede babbel of gesprek wil, als je een over iets specifieks wil praten. Dat hoeft niet noodzakelijk over het geloof te gaan. Dat kan, maar dat moet niet.

Wij willen vooral een luisterend oor zijn, wij zijn begaan met hoe het met jullie gaat hier. Soms komen we gewoon eens langs, als dat mag, om te horen of alles goed gaat.

Samen met onze pastoor, Paul De Decker, verzorgen wij de wekelijkse eucharistieviering op vrijdag om 10u30. Speciale vieringen worden opgeluisterd door ons bewonerskoor.

Regelmatig organiseren we op de afdelingen activiteiten om stil te staan bij wat het leven zin geeft. De liturgische kalender is voor ons belangrijk en we besteden extra aandacht aan de hoogdagen. In de vastentijd bieden wij een gemeenschappelijke ziekenzalving aan. Om de twee jaar organiseren wij een bedevaart naar Onze Lieve Vrouw van Oostakker.

Als je bij ons komt wonen, dan wensen wij
dat je hier jezelf mag zijn,
met je eigenheid, je talenten,
en ook – ja zelfs, met je eigenaardigheden,
je bent welkom zoals je bent, met alles erop en eraan!

We hopen dat je je verbonden mag voelen met medebewoners en met de vele anderen hier in ons huis.

We hopen dat je middenin de verscheidenheid
toch eenheid mag voelen!

Dat is onze wens voor jou!

Eleonora

Contact:

linkedin