Aanbod

Woonzorgcentrum Sint-Eligius biedt een divers aanbod aan woonzorgvormen waar de items leven, wonen en zorg een gepaste invulling krijgen.

Voor wie?

We bieden een aanbod op maat aan ouderen met een vraag op vlak van wonen, leven en/of zorg. Samen met hen streven we naar de hoogst mogelijke kwaliteit van leven in een huiselijke en veilige omgeving, met respect voor ieders eigenheid.

Over WZC Sint-Eligius

De directie, het verplegend personeel, de vrijwilligers en alle medewerkers heten u van harte welkom op de website van

WOONZORGCENTRUM SINT-ELIGIUS (WZC).

Het woonzorgcentrum (WZC) St.-Eligius behoort tot de vzw Zorg-Saam Zusters Kindsheid Jesu. Het centrum is al sinds 1869 als ouderenzorgvoorziening werkzaam in Zeveneken. In het spoor van wat vele religieuzen ons voor deden, willen we hun traditie verder zetten. Een waarde gedreven zorg- en dienstverlening vanuit de christelijke identiteit is ons uitgangspunt.

Voor de woonomgeving, de dienst- en zorgverlening betrachten we een hoge kwaliteitsstandaard. We zorgen er voor onze gebouwen voortdurend aan te passen (nieuwbouw, herconditionering, grote onderhoudswerken en opfrissing). Voor de dienst- en zorgverlening wordt een multidisciplinair team van ongeveer 120 gemotiveerde medewerkers ingezet.

Een zeer gevarieerde en rolstoeltoegankelijke tuin met bloemperken, dierenpark, bos, tuinkapel, rustbanken, cafetaria-terras,… is een echte verademing en nodigt bewoners en bezoekers uit.