Vakantiejobs

Elk jaar ontvangen wij in ons woonzorgcentrum tientallen studenten tijdens de maanden juli, augustus en september voor een vakantiejob.
Wij zijn specifiek op zoek naar studenten verzorging, verpleging, ergotherapie of orthopedagogie.

Ook studenten die niet vertrouwd zijn met een zorgberoep kunnen bij ons terecht in de keuken of interieurzorg gecombineerd met logistieke taken, mits je de leeftijd van 16 hebt bereikt.

Stage ?

Op zoek naar een boeiende stageplaats? Dan kan WZC Sint-Eligius iets voor jou betekenen! Wij willen een open huis zijn, ook naar studenten toe binnen alle disciplines. Onthaal, begeleiding door een mentor, feedback en evaluatie zijn aspecten die wij hoog in het vaandel dragen. Wij hopen iets te kunnen bijdragen aan jouw leerproces, maar ook wij kunnen van jou leren! De wisselwerking tussen jouw theoretische bagage en de praktijk daagt ons uit om verder na te denken. Je bent vast en zeker een meerwaarde voor onze voorziening.

Na afloop van je stage vernemen we graag hoe je ons als stageplaats hebt ervaren om zo onze verdere werking naar studenten toe te optimaliseren.

Meer weten?

Wij zijn blij om heel wat stagiairs te mogen verwelkomen. Wij werken met verschillende scholen samen om de opleiding naar een zorgberoep mogelijk te maken, zoals bvb.:

  • zorgkundigen
  • verpleegkundigen
  • huisartsen
  • ergotherapeuten
  • diëtisten
  • orthopedagogen
  • maatschappelijk werkers
  • grootkeuken
  • kapster
  • handel of kantoor

Doorheen het jaar komen er heel wat studenten vanuit de meest uiteenlopende richtingen voor inleefstages (kennismaking met de ouderenzorg).

Voor info of vragen neemt U contact op met Buysse Kathleen : tel 09 335 27 98