27 maart 2020

Momenteel is er een besmetting door Covid 19 bij enkele medewerkers van ons Woonzorgcentrum vastgesteld. Deze medewerkers zijn nu thuis in quarantaine geplaatst. Het gaat om een, tot nog toe, beperkte besmetting, maar we willen hier transparant over communiceren.

Indien bewoners of medewerkers symptomen vertonen en/of besmet zijn, worden alle maatregelen getroffen om de veiligheid van iedereen te garanderen. Families worden onmiddellijk op de hoogte gebracht. Bewoners worden in isolatie verzorgd. Ook de medewerkers krijgen de nodige informatie en richtlijnen om de zorg zo goed en veilig mogelijk te laten verlopen.

We willen benadrukken dat wij alle richtlijnen van het Agentschap Zorg & Gezondheid strikt volgen. Er is geen reden tot paniek.

We beseffen dat dit een moeilijke periode is voor de bewoners, de familie, medewerkers en vrijwilligers. Wij proberen intern zoveel mogelijk oplossingen te voorzien en hopen dat de rust snel kan terug keren.

Indien jullie ons een hart onder de riem willen steken, kan je een brief sturen naar een van onze bewoners.

Wij houden jullie via deze weg verder op de hoogte

Wij danken u voor het begrip en vertrouwen.

#Samenzorgenvoorelkaar

De directie

linkedin