Beste familieleden,

De toenemende stijging aan besmettingen blijft ons zorgen baren.

De Vlaamse Taskforce COVID-19 Zorg wil een nieuwe algemene lock-down van de voorzieningen vermijden en heeft beslist om tijdelijk een striktere bezoekregeling in te voeren. Gevolg gevend aan deze maatregelen, zien wij ons genoodzaakt om terug te grijpen naar de bezoekregeling zoals deze in juni werd uitgewerkt.

Bezoek op de kamer wordt niet meer toegelaten.

Enkel in uitzonderlijke situaties, zoals een palliatieve situatie, kan er na overleg met de hoofdverpleegkundige een uitzondering worden toegestaan.

Wie kan op bezoek komen?

Per bewoner en per bezoekmoment kan slechts één bezoeker op bezoek komen. Deze bezoeker moet een registratieformulier met onder andere een verklaring op eer ondertekenen dat hij/zij de laatste 30 dagen geen symptomen heeft vertoond en niet positief getest heeft op COVID 19.

Bezoekers die tot een risicogroep behoren moeten zich ervan bewust zijn dat er risico’s verbonden zijn aan het bezoek. Dit zijn onder andere ouderen, personen met chronische aandoeningen zoals diabetes...

Kinderen onder de 16 jaar worden niet toegelaten.

Hoe maakt men een afspraak?

Via volgende link kan u zich inschrijven

https://www.mtc-it4.be/patient/index.html#/appointments/day/bjNkcWkyQmFRMkpDVTRFNndleFgzQ3poOStOcEJWOWd2ZlhKY1ExMGVXNDI2eGI0cDRnNnRqQWhpQTBvN09wQQ==

 • Als je een afspraak boekt, dan vult u bij reden de naam in van uw familielid . We vragen om dit zeker te doen, omdat wij anders niet weten voor welke bewoner wordt ingeschreven.
 • Per bewoner/echtpaar is er slechts één bezoeker mogelijk.

Indien het niet lukt via deze link kan u per mail een afspraak aanvragen. In laatste instantie kan u telefonisch contact opnemen met de hoofdverpleegkundige van de afdeling om een afspraak vast te leggen .We vragen om dit enkel te doen tussen 14 en 15uur in de namiddag.

Het algemeen nummer van de voorziening is 09/355 69 91 daarna draait u het interne nummer van de hoofdverpleegkundige om een afspraak te maken.

Diamantwijk (Amethist en Kristal/inleunflats)

fiersp@steligius.zkj.be (intern nummer 2061)

christiaense@steligius.zkj.be (intern nummer 2066)

Groenwijk

 • Bomenwijk (1ste verdieping):

debrabanderl@steligius.zkj.be (intern nummer:2161)

 • Bloemenwijk (2de verdieping):

vandeveldee@steligius.zkj.be (intern nummer 2261)

Wanneer kan men op bezoek komen?

 • - Diamantwijk (kristal/inleunflats en amethist): Dagelijks tussen 13u en 16u30
 • - Groenwijk
  • Bomenwijk: Op dinsdag, donderdag, zaterdag tussen 13u30 en 16u30
 • Bloemenwijk: Op maandag-woensdag-vrijdag-zondag tussen 13u30 en16u30.

Hoe lang duurt het bezoek?

We voorzien een duurtijd van 30 minuten per bezoek en een tussentijd van 10 minuten zodat we na elk bezoek alles kunnen desinfecteren .

Waar gaat het bezoek door ?

Het bezoek wordt niet meer toegelaten via de hoofdingang!

 • Amethist: Volg de bewegwijzering.
 • Kristal en Inleunflats: Volg de bewegwijzering.
 • Groenwijk: Cafetaria >Ingang langs het terras (volg de bewegwijzering).

Hoe verloopt het bezoek?

Groenwijk: Elke bezoeker moet zich verplicht registreren aan de registratiepost aan het terras van de cafetaria.(graag eigen stylo meebrengen) Handontsmetting staat ter beschikking. Zowel voor als na het bezoek moeten de handen verplicht ontsmet worden. Het dragen van een chirurgisch mondmasker is verplicht voor alle bezoekers. Voor de bewoners is een stoffen mondmasker verplicht

In de cafetaria zijn 4 bezoekersboxen voorzien met plexiglas. Pas wanneer de bewoner en familie achter het plexiglas zitten kan het mondmasker eventueel afgezet worden. Het mondmasker wordt met de buitenzijde op het tafelblad gelegd. Tissue wordt hiervoor voorzien.

Uiteraard houden beide partijen zich aan de voorzorgsmaatregelen (social distancy, vermijden van elk fysiek contact…).

Tijdens het bezoek kan er niet gegeten of gedronken worden. Toiletbezoek voor de bezoekers is niet toegestaan.

Het bezoek gebeurt enkel in de cafetaria. Er kan niet buiten gewandeld worden met de bewoner.

Diamantwijk: Zelfde regels rond registratie zijn hier geldig. Er zijn twee bezoekersboxen voorzien.(1 voor kristal/inleunflats en 1 voor amethist)

Wat gebeurt er met de was?

Tijdens het bezoekmoment kan er een uitwisseling van vuile en propere was gebeuren. Daarnaast kan er dagelijks was gebracht worden via de receptie in de daartoe voorziene containers.

Er kan ook contact opgenomen worden met de hoofdverpleegkundige van de afdeling om eventueel vuile was te komen ophalen. Deze wordt dan ook naar de receptie gebracht.


We evalueren deze bezoekregeling wekelijks en indien nodig kan er altijd een stap terug gezet worden.

De bewoners kunnen de voorziening enkel verlaten voor een zakelijke of medische afspraak en dit in overleg met de hoofdverpleegkundige.

Uitstappen of familiebezoek worden voorlopig niet toegelaten.

De pop-upbar wordt gesloten.

We zijn er ons van bewust dat deze maatregelen niet evident zijn We hopen dan ook dat ze van tijdelijke aard kunnen zijn en dat we snel terug kunnen overgaan naar versoepelingen.

Directie WZC Sint Eligius

linkedin