Beste familieleden,

Graag delen wij u onze nieuwe bezoekregeling mee :

Vanaf 07/09/2020 kan het volgende :

Kamerbezoek :

 • Bezoek op de kamer kan tussen 13u30 en 16u30 van maandag tot en met zondag.
 • U verlaat ten laatste om 16u30 de voorziening.
 • Maximum 3 bezoeken per week per bewoner.
 • Per bewoner/echtpaar is er één bezoeker mogelijk (er mag geen mantelzorger aanwezig zijn op dat moment)
 • Wandelen in de tuin kan, gelieve de contacten met andere bewoners te vermijden.
 • U komt binnen langs de hoofdingang.
 • U doorloopt al de stappen van registratie.
 • U draagt als bezoeker een chirurgisch mondmasker.
 • De bewoner draagt geen mondmasker tenzij de afstand van 1.5 meter niet kan gerespecteerd worden (rolstoel duwen of zitten, arm in arm lopen, …)
 • U, als bezoeker, mag het mondmasker nooit afdoen!!!
 • De deur van de kamer blijft open en u wandelt niet rond in het huis.

De bezoeker moet een registratieformulier (met onder andere een verklaring op eer) ondertekenen dat hij/zij de laatste 30 dagen geen symptomen heeft vertoond en niet positief getest heeft op COVID-19.

Bezoekers die tot een risicogroep behoren moeten zich ervan bewust zijn dat er risico’s verbonden zijn aan het bezoek. Dit zijn onder andere ouderen, personen met chronische aandoeningen zoals diabetes...

Kinderen onder de 16 jaar worden niet toegelaten.

Hoe maakt men een afspraak?

U schrijft ALTIJD in via onderstaande link :

https://www.mtc-it4.be/patient/index.html#/appointments/day/bjNkcWkyQmFRMkpDVTRFNndleFgzQ3poOStOcEJWOWd2ZlhKY1ExMGVXNDI2eGI0cDRnNnRqQWhpQTBvN09wQQ==

 • Als je een afspraak boekt, dan vult u bij reden de naam van de bewoner in . We vragen om dit zeker te doen, omdat wij anders niet weten voor welke bewoner wordt ingeschreven.

INDIEN HET NIET LUKT via deze link kan u PER MAIL een afspraak aanvragen. IN LAATSTE INSTANTIE kan u TELEFONISCH contact opnemen met de hoofdverpleegkundige van de afdeling om een afspraak vast te leggen. We vragen om dit ENKEL te doen TUSSEN 16u en 17u en OP WEEKDAGEN.

Het algemeen nummer van de voorziening is 09/355 69 91, daarna draait u het interne nummer van de hoofdverpleegkundige om een afspraak te maken.

De inschrijvingen voor het weekend worden op vrijdag afgesloten om 12u.

Diamantwijk (Amethist en Kristal/inleunflats)

Peter : fiersp@steligius.zkj.be (intern nummer 2061)

Evy : christiaense@steligius.zkj.be (intern nummer 2066)

Groenwijk

Peter : VANASSCHEP@steligius.zkj.be (intern nummer 2510)

Wat gebeurt er met de was?

Tijdens het bezoekmoment kan er een uitwisseling van vuile en propere was gebeuren. We vragen met aandrang om gebruik te maken van deze bezoekmomenten om de was uit te wisselen.

Verlaten van de voorziening:

De bewoners kunnen de voorziening verlaten voor een zakelijke of medische afspraak en dit in overleg met de hoofdverpleegkundige en mits het naleven van strikte afspraken (respecteren van bubbels, dragen van mondmasker, social distancing, ...).

Familiebezoek kan doch wij zullen u een lijst te bezorgen met de aanwezigen. Indien het aantal contacten te groot was kan er overwogen worden om de bewoner in kamerisolatie te brengen bij terugkomst. Het is de coördinerende arts die ons hierbij adviseert.

Bewoners die het huis verlaten worden ook gevraagd om ten laatste tegen 16u30 binnen te zijn.

Wij zijn net als u heel blij dat de bezoekregeling versoepelt, wij zien dat onze bewoners jullie hard missen. Wij gaan echter streng optreden tegen personen die zich niet aan de regels houden.

Wat kan niet :

 1. Het niet correct dragen van het chirurgisch mondmasker
 2. Het niet dragen van het chirurgisch mondmasker
 3. Het niet respecteren van de afstand van 1.5 meter.
 4. Rondlopen in het huis

Wij verwittigen 1x maar de tweede keer bent u niet langer welkom in ons huis.

Te streng? Dat denken wij niet, de gezondheid van onze bewoners en onze medewerkers komt op de eerste plaats.

Wij gaan er echter van uit dat iedereen zijn gezond verstand gaat gebruiken.

We kijken samen met de bewoners uit naar uw komst!

#samenzorgenvoorelkaar#

Directie WZC Sint Eligius

linkedin