Beste bewoners en familieleden, mantelzorgers,

Mijn loopbaan in woonzorgcentrum St.-Eligius is na meer dan 37 jaar tot een eindpunt gekomen. Ik startte hier op 1 maart 1982. Ik was toen nog een jonge knaap. Wanneer jullie even veel jaren terugtellen dan kom je ook in de actieve periode van je leven terecht.

Gedurende die vele jaren van tewerkstelling in WZC St.-Eligius heb ik zeer veel zien veranderen. Soms was dit door toedoen van de overheid die wetten en verplichtingen regelmatig aanpast. Soms was verandering mogelijk door uitgebreide investeringen door de Congregatie Zusters Kindsheid Jesu en later de vzw Zorg-Saam ZKJ. Niet alleen in gebouwen, maar ook in werkingsmiddelen en in goed personeel werd geïnvesteerd. Soms werden vernieuwende zorginzichten gerealiseerd dank zij de creativiteit van onze medewerkers en leidinggevenden.

Wanneer je nu even rond kijkt dan merk je het wellicht op. WZC St.-Eligius blinkt uit in verscheidenheid aan zorgvormen. Hierdoor kunnen we gericht een aanbod op maat aanbieden aan ouderen met een zorgvraag. In dit woonzorgcentrum is een keuze aan aangepaste zorg- en dienstverlening. De rusthuisfunctie is ruim gespecialiseerd als rust- en verzorgingstehuis. Hierdoor komen zowel de ouderen met zware fysieke zorgproblemen als dementie aan hun trekken. Het kan ook in dagverzorging, in crisissituaties, in kortverblijf, met partner in tweepersoonskamer-inleunflats-assistentiewoningen. Naast onze medewerkers staan ook de vrijwilligers klaar om jullie leven te richten naar gelukkig zijn.

Mijn aandeel in dit alles is doorheen de jaren veranderd. Waar ik in het begin ook aan het bed van bewoners zorg kon verlenen is dit geleidelijk opgeschoven naar het aansturen van de voorziening als directeur. De laatste jaren betekende dit ook steeds minder aanwezigheid tussen jullie, in jullie woon- en leefomgeving. Aan allen die andere verwachtingen hadden in het persoonlijke contact met mij in het dagdagelijkse, mijn verontschuldigingen en vraag naar begrip voor mijn beperkte aandacht. In mijn hart en in alles wat ik heb gepoogd te realiseren waren de bewoners en hun noden wel steeds mijn enige drijfveer. Jullie zijn diegenen waarvoor wij dienstbaar willen zijn.

Beste bewoners, jullie zijn allemaal met pensioen en meestal gezegend met een hoge leeftijd. Ik mocht de voorbije weken regelmatig wijze en goede raad in ontvangst nemen over de nieuwe periode ‘pensioen’ die voor mij een start neemt. Ik dank jullie voor de genegenheid die ik mocht ontvangen.

Ik ben nu niet langer jullie directeur, maar het vertrouwen in de collega’s die verder werken is zeer groot en dit stemt mij tevreden en hoopvol naar de toekomst van WZC St.-Eligius. Geniet nu maar verder van je oude dag, ik draag jullie allen mee in mijn hart en in gedachte zal ik waarschijnlijk nog zeer lang verbonden zijn.

Filip Mallems