Naar aanleiding van de tweede corona-golf en de verstrengde maatregelen na de veiligheidsraad van 27/07/2020, zijn wij genoodzaakt onze bezoekregeling nogmaals aan te passen.

Bezoek kan enkel op afspraak. Er worden slechts 2 bezoekers per bewoner toegelaten. Dit dienen steeds dezelfde 2 bezoekers te zijn. Let er wel op dat de wasophaling ook door één van die 2 bezoekers dient te gebeuren. Ook voor wasophaling moet een afspraak gemaakt worden.

Een afspraak maken kan enkel in de namiddag (13u30-17u) via 09/376.08.46 of na een afgelopen bezoek ter plekke.

Een bezoeker kan maar één afspraak per dag maken, en mag ook maar bij één bewoner per dag komen.

Vrijwilligers blijven welkom als zij op vraag van het WZC een taak uitvoeren, maar moeten wel op voorhand geregistreerd zijn. Dit om de toegangscontrole te vergemakkelijken.

Kamerbezoek is niet toegelaten.

Slechts 15 bewoners per afdeling per dag kunnen bezoek ontvangen.

Wat zijn de mogelijkheden?

1. Buiten:

 • 1 bezoeker gaat de bewoner gaan halen (zo kort mogelijk)
 • De eventuele tweede bezoeker wacht buiten
 • Bezoeker en bewoner dragen mondneusmasker
 • Bezoeker en bewoner verlaten het terrein niet
 • Er mag niet geknuffeld of gezoend worden
 • Bezoeker en bewoner ontsmetten de handen bij het buiten gaan en bij het binnen komen.

2. In de cafetaria:

 • 1 bezoeker gaat de bewoner gaan halen (zo kort mogelijk)
 • De eventuele tweede bezoeker wacht in de hal of in de cafetaria
 • Bezoeker en bewoner dragen mondneusmasker, dit mag alleen af gedaan worden voor nuttigen van een drankje of consumptie
 • Er mag niet geknuffeld of gezoend worden
 • Bezoeker en bewoner ontsmetten de handen bij het betreden en bij het verlaten van de cafetaria
 • Bezoeker en bewoner blijven aan de tafel zitten
 • Er moet een keuze gemaakt worden: van 14u tot 15u of van 15u30 tot 16u30
 • We streven naar een min of meer gelijke verdeling per shift
 • Bewoners mogen ook alleen naar de cafetaria gaan, maar moeten wel aan hun tafel blijven en bovenstaande regels respecteren

3. In de babbelbox

4. In de ontmoetingsruimte achter plexiglas

5. Voor bedlegerige of palliatieve bewoners, alsook voor (nieuwe) bewoners die in contactisolatie moeten blijven zolang het testresultaat niet gekend is, kan kamerbezoek worden toegestaan,

 • na uitdrukkelijk akkoord van de directie of CRA
 • Bezoeker moet de handen ontsmetten bij het betreden van de kamer
 • Bezoeker en bewoner dragen mondneusmasker
 • Er mag niet geknuffeld of gezoend worden
 • Als een bewoner positief getest is, dan mag hij/zij gedurende 30 dagen geen bezoek ontvangen, tenzij de bewoner stervende is. In deze terminale fase wordt bezoek op de kamer door maximaal 2 bezoekers toegestaan. Zij moeten dan volledig ingepakt zijn zoals de medewerkers (dus met overschort, bril/faceshield, handschoenen en een haarnetje).

De bewoner mag het terrein enkel voor essentiële verplaatsingen verlaten, mits uitdrukkelijk akkoord van de directie of CRA.

linkedin