Vanaf maandag 13 juli kan iedere bewoner met maximum 5 bezoekers langs komen in de cafetaria.

Let wel op: slechts één bezoeker mag de bewoner op de afdeling gaan halen. De andere (max. 4) bezoekers dienen uit dezelfde bubbel te komen.

Wij vragen uitdrukkelijk om vooraf te reserveren zodat we alles in goede banen kunnen leiden en dat we de tafels en stoelen kunnen ontsmetten.U kan reserveren voor binnen in de cafetaria of buiten op het terras.RESERVEREN kan telefonisch via 09 376 08 11.

Bij een bezoek is een mondmasker nog steeds verplicht! Wij vragen ook om zoveel als mogelijk aan uw toegewezen tafel te blijven zitten. Enkel als u aan de tafel zit, mag u het mondmasker afdoen.

Wij hopen op ieders begrip en medewerking.

linkedin