Extra maatregelen van toepassing vanaf 14/01/2022 (Agentschap Zorg & Gezondheid)

Bezoekers

Alle bezoekers vanaf de leeftijd van zes jaar dragen bij het betreden van de voorziening maar ook tijdens de bezoekmomenten een chirurgisch mondneusmasker, passen strikte handhygiëne toe en houden afstand.

Bezoekers worden gesensibiliseerd om het chirurgisch mondneusmasker op correcte wijze te dragen en te bewaren (bijv. niet in de broekzak) en niet langer dan 4 uren te gebruiken.

Toegang tot de voorziening: beperkingen

- Bezoekers die positief getest werden, kunnen vanaf de staal name of de start van de symptomen minimum 10 dagen (duur isolatieperiode en 3 dagen voorzichtigheid) niet op bezoek gaan in een voorziening.

- Alle bezoekers (ongeacht hun vaccinatiestatus) kunnen na een hoogrisicocontact tot en met 10 dagen na het hoog-risicocontact niet op bezoek komen.

Het is belangrijk dat iedereen de preventieve maatregelen strikt toepast. Alle medewerkers maken elkaar en anderen (bezoekers) er steeds op attent dat, indien de preventieve maatregelen niet correct worden toegepast, de toegang tot de voorziening kan geweigerd worden.

Bewoners

Tijdens de contacten met bezoekers dragen ook de bewoners, indien mogelijk, een chirurgisch mondneusmasker.

Ook in andere situaties waarin de afstandsregels niet kunnen worden nageleefd, is het sterk aanbevolen om een chirurgisch mondneusmasker te dragen

Professionele bezoekers/medewerkers

Alle interne en externe (bijv. externe animatoren, beoefenaars niet-medische contactberoepen) zorg- en dienstverleners, vrijwilligers, enz. die in contact komen met de bewoners dragen verplicht een FFP2-mondneusmasker vanaf het betreden van de voorziening tijdens de volledige aanwezigheidsduur.

Schrijf je in voor de nieuwsbrief

linkedin