Beste Bewoner, Bezoeker en Medewerker,

De voorbije dagen was er in de media heel wat te doen rond de AG-sneltesten voor bezoekers van woonzorgcentra. In overleg met onze coördinerend en raadgevend arts, Dr Verburg, en conform het standpunt van de VZW Zorg-Saam, opteren we ervoor NIET in te gaan op deze preventieve testings. De reden daarvoor is dat het resultaat enkel geldig is op de dag van de staalname én daarenboven is deze test niet voor de volle 100% betrouwbaar. Met andere woorden zou men een vals gevoel van veiligheid kunnen creëren.

Daarnaast vereist een dergelijke werkwijze de inzet van extra personeel, hetgeen op vandaag organisatorisch moeilijk blijft. We zijn volop bezig met de vaccinaties van zowel bewoners als medewerkers. Dit krijgt momenteel voorrang. We hopen dat u begrip kan opbrengen voor deze maatregel.

We willen van de gelegenheid gebruik maken om u te danken voor de inzet en betoonde discipline bij het volgen van de richtlijnen met betrekking tot het correct gebruik van het beschermingsmateriaal, de handhygiëne en de afstandsregels. Dankzij deze gezamenlijke aanpak zullen we de pandemie op termijn het hoofd kunnen bieden. Een gemeend MERCI!

De directie

linkedin