Beste familieleden,

Wij ontvingen deze ochtend nieuwe richtlijnen van het Vlaams Agentschap Zorg en Gezondheid en zien ons aldus genoodzaakt om toch nog enkele afspraken in de bezoekregeling te herzien.

Vanaf woensdag 21 oktober 2020 gelden volgende regels:

 1. Iedere bewoner kan slechts één vaste bezoeker ontvangen (dus ook de bewoners van de Haven). Deze bezoeker kan wekelijks wisselen. Een week loopt telkens van maandag tot zondag. Indien de vaste bezoeker wijzigt, dienen wij hiervan ten laatste op de voorafgaande vrijdag op de hoogte te zijn. Voor bewoners in de palliatieve fase is bezoek onbeperkt qua frequentie, gezien de grootte van de kamer kunnen we maximaal 2 bezoekers gelijktijdig op de kamer laten.
 2. Als de vaste bezoeker niet kan instaan voor de persoonlijke was van de bewoner, dan kan dit doorgegeven worden aan de hoofdverpleegkundige. De was zal dan op dinsdag, donderdag en zondag kunnen afgehaald worden in de fietsenstalling telkens tussen 10u en 16u.
 3. De bezoekuren blijven van 14u tot 16u30, er moet geen afspraak gemaakt worden.
 4. Er blijft toegangscontrole aanwezig (registratie, controle op handhygiëne en mondmaskerplicht)
 5. Bezoekers zijn verplicht om continu het mondneusmasker te dragen. Wie hiertegen zondigt, zal de toegang geweigerd worden. Iedereen wordt aangespoord om eventuele incidenten te melden aan de directie of hoofdverpleegkundige.
 6. Ook de bewoner draagt een mondneusmasker tijdens het bezoekmoment.
 7. Als de bewoner hulp nodig heeft om iets te eten of te drinken, dan mag de bezoeker deze hulp bieden mits het dragen van een mondneusmasker.
 8. Bezoek kan op de kamer en in de cafetaria.
 9. In de cafetaria mogen wij niet langer voeding of drank aanbieden aan bezoekers. Voor bewoners kan dit nog steeds. Deze maatregel zorgt er dan ook voor dat er geen reden meer is voor de bezoekers om het mondneusmasker af te doen. Dit is in het belang van ieders veiligheid. Mogen wij uitdrukkelijk vragen om deze maatregel te volgen? Zoniet zullen wij genoodzaakt zijn om de cafetaria te sluiten en dit zou jammer zijn voor de bewoners die zo al enorm in hun vrijheid beperkt worden.
 10. De cafetaria werd herschikt, er zijn maximaal 26 personen toegelaten.
 11. De bewoners mogen de campus enkel verlaten bij hoogdringendheid of na overleg met de directie.
 12. Indien u als vaste bezoeker in contact bent geweest met een positieve persoon, of indien u terugkeert uit een rode zone, of indien u zich zelf niet lekker voelt, blijf dan AUB thuis. Onze bewoners zijn een zeer kwetsbare groep. Wij willen samen met u ervoor zorgen dat dit virus buiten de muren van het woonzorgcentrum blijft.

Dank voor uw medewerking en begrip.

De directie

linkedin