1. Bezoekregeling

  • Vanaf 29/06/2020 mag er max. 1 bezoeker per bewoner per dag op bezoek komen, wel nog steeds op afspraak. Maar dit mag dagelijks iemand anders zijn. Dit hoeft ook geen familielid te zijn. We behouden wel de limiet van 15 bezoekers per afdeling per dag.
  • Vanaf 29/06/2020 laten we ook de vrijwilligers terug toe (behalve de chauffeurs van het DVC als zij ook nog ergens anders vervoer doen).

2. Cafetaria

In de cafetaria mag het masker afgezet worden en met de buitenkant naar beneden op de tafel gelegd worden. Achteraf worden tafel en stoelen ontsmet. Wanneer men zich in de cafetaria verplaatst moet het mondmasker terug opgezet worden.

3. Verlaten van het wzc

  • Bewoners mogen naar buiten, alleen of onder begeleiding van een medewerker of mantelzorger, maar mogen het terrein niet verlaten, tenzij met uitdrukkelijk akkoord van de directie.
  • Vanaf 6/07/2020 mogen bewoners het terrein verlaten, mits het naleven van de algemeen geldende maatregelen. Dus met mondmasker. Indien de bewoner het terrein heeft verlaten, moet hij/zij wel een nieuw mondmasker opzetten bij het terug binnenkomen en de handen goed ontsmetten.
  • Als deze regels niet gerespecteerd worden, zal de bewoner 14 dagen in kamerisolatie geplaatst worden.

4. Toiletbezoek

Bij doorspoelen van het toilet steeds eerst de WC-bril neerleggen, zodat het toilet is afgesloten tijdens het doorspoelen. Ontsmetten van het bewonerstoilet na gebruik door iemand anders dan de bewoner blijft behouden. Het gebruik van het bezoekerstoilet is nog steeds niet toegelaten.

5. Opname nieuwe bewoners of bewoners voor kortverblijf

Nieuwe bewoners worden getest op dag van aankomst (=dag 1) en op dag 5. Zolang het resultaat niet gekend is blijft de bewoner op de eigen kamer met inachtname van de algemene voorzorgsmaatregelen (= handschoenen of handontsmetting én chirurgisch mondmasker). Dit geldt ook voor het bezoek in deze periode.

6. Temperatuurmeting

  • Voor bezoekers behouden we het met de infrarood thermometer aan de receptie. Als de temperatuur boven 37,5 °C stijgt, zal de toegang ontzegd worden.
  • Voor bewoners blijft nog steeds 1x per dag axillaire temperatuurname.

7. Mondmaskers

  • Mondmaskers blijven van belang als de 1,5 m niet kan gerespecteerd worden.
  • Voor medewerkers gaat het steeds om een chirurgisch masker
  • Voor bewoners, bezoekers en vrijwilligers volstaat een tweelagig stoffen masker, of de maskers verdeeld door de stad.

Dank voor uw medewerking en begrip.

linkedin