Doordat in ons woonzorgcentrum op dit moment 97.5% van onze bewoners, 100% van onze flatbewoners en 87.6% van onze medewerkers gevaccineerd zijn, kunnen wij enkele versoepelingen aankondigen die zullen ingaan op maandag 1 maart 2021.

 • Iedere bewoner kan 2 vaste bezoekers ontvangen. Deze bezoekers kunnen wekelijks wisselen en worden de geregistreerde bezoekers genoemd. Een week loopt telkens van maandag tot zondag. Indien de vaste bezoeker wijzigt, dienen wij hiervan ten laatste op de voorafgaande vrijdag op de hoogte te zijn. Voor bewoners in de palliatieve fase is bezoek onbeperkt mogelijk qua frequentie.
 • Deze 2 geregistreerde bezoekers mogen weliswaar niet tegelijkertijd binnen in het wzc aanwezig zijn. Buiten mag dit wel.
 • Eén geregistreerde bezoeker mag de bewoner begeleiden naar de cafetaria, daar wordt enkel iets geserveerd aan bewoners, dus niet aan bezoekers.
 • Mondmaskerplicht voor bezoekers en medewerkers blijft behouden.
 • Bezoekuren worden uitgebreid:
  • Van 14u tot 16u30 kan bezoek door 1 van de 2 geregistreerde bezoekers zonder afspraak.
  • Van 16u30 tot 18u30 tijdens weekdagen kan 1 van de 2 geregistreerde bezoekers op afspraak langs komen. Voor dit avondbezoek moet bij de hoofdverpleegkundige een afspraak gemaakt worden ten laatste de voorafgaande vrijdag.
 • Bewoners mogen ook alleen naar de cafetaria komen.
 • Bewoners mogen de campus verlaten voor winkelbezoek, marktbezoek, … daar gelden de maatschappelijke richtlijnen van afstand en mondneusmasker en maximaal contact met 4 mensen tegelijkertijd in open lucht.
 • Bewoners kunnen elkaar bezoeken binnen het wzc ook al is dat op een andere afdeling.
 • Flatbewoners mogen terug in het wzc, en mogen terug komen eten in de cafetaria tussen 12u en 12u30. Als ze op de flat wensen te eten, moet er een maaltijdbonnetje ingevuld worden.
 • Flatbewoners mogen ook in de namiddag langs komen in de cafetaria om daar iets te nuttigen, eventueel met hun bezoeker. De bezoeker krijgt wel niets te eten of te drinken.

Wij denken dat deze maatregelen toch al heel wat meer vrijheden geven aan onze bewoners. Wij zijn blij om zo een grote vaccinatiegraad en dankbaar voor het volhouden van de richtlijnen.

Met vriendelijke groeten,

De directie.

linkedin