In het kader van het stijgend aantal besmettingen in de maatschappij willen wij u melden dat wij vanaf vrijdag 24/7/2020 de bezoekregeling zullen aanpassen.

In een vorige communicatie hebben wij u gemeld dat we niet zouden overgaan naar verdere versoepeling, maar streefden naar het behouden van de huidige bezoekregeling of eerder zelfs verstrenging.

Na overleg met het directiecomité van wzc Sint-Jozef hebben wij volgende zaken besloten:

 1. De bezoekuren worden aangepast. U kan elke dag (ook weekends en feestdagen) op bezoek komen van 10u tot 17u. Om 17u gaat de deur van het woonzorgcentrum dicht.
 2. Bezoek kan door één vaste bezoeker.

Door de bezoekuren aan te passen kunnen wij meer controle doen op de bezoekers. Door één vaste bezoeker dringen wij het aantal bezoekers sterk terug.

Daarnaast blijven alle andere richtlijnen (of de gouden regels) van toepassing.

 • 1 keer bezoek per dag.
 • 1 vaste bezoeker per bewoner: in principe kiest de bewoner de vaste bezoeker. Je spreekt af met de familie om uit te maken wie deze vaste bezoeker is.
 • Bezoek gaat door in de kamer.
 • Kinderen onder de 16 jaar zijn niet toegelaten.
 • Leefgroepen en gemeenschappelijke zitruimten zijn niet toegankelijk.
 • Elke bezoeker registreert zich aan de receptie. Dit is belangrijk voor eventuele contacttracing.
 • Elke bezoeker hanteert de correcte handhygiëne: het wzc heeft hiervoor de nodige ontsmettingsgel geïnstalleerd en voorzien. Je ontsmet je handen 4x: na het registreren, bij het binnenkomen op de afdeling, bij het verlaten van de afdeling, bij het verlaten van het woonzorgcentrum.
 • Elke bezoeker draagt een mondneusmasker op de correcte manier: neus en mond zijn bedekt. Je houdt dit mondneusmasker gedurende het volledige bezoek aan.
 • Iedereen houdt maximaal afstand van elkaar: minimum anderhalve meter. Elkaar een hand geven, knuffelen,… is uit den boze.
 • Je komt niet op bezoek als je zelf ziek bent: heb aandacht voor verschillende symptomen (koorts, hoesten, smaak –en geurverlies, ademhalingsmoeilijkheden, waterige diarree, spierpijn, keelpijn, hoofdpijn, verkoudheid en vermoeidheid)
 • Afdelingsoverschrijdend bezoek is niet toegelaten. Als je al vaste bezoeker bent van twee bewoners, elk op een andere afdeling, moet je dit bezoek op twee verschillende dagen plannen.
 • Huisdieren zijn niet toegelaten.
 • Als je terugkomt van buitenlandse reis, uit een oranje of een rode bestemming, vragen wij om 14 dagen niet op bezoek te komen.
 • De bewoner meenemen op uitstap raden wij sterk af.
 • Je neemt de kortste route naar de kamer en terug naar buiten. We zien de voorbije weken heel veel bezoekers die zich strikt aan onze regels en richtlijnen houden. Hierbij willen wij iedereen die hiervoor zoveel moeite doet om zowel de bewoner, de medewerker als zichzelf goed te beschermen van harte bedanken. Toch zien wij dat een deel van de bezoekers de ernst van het virus niet correct inschatten. Wij blijven deze mensen dan ook bezoek weigeren. Het hoeft geen betoog: we willen het virus buitenhouden en een veilige woon –en werkomgeving garanderen.

We zijn niet in de mogelijkheid om soepel om te gaan met deze richtlijnen. We worden heel vaak gevraagd om uitzonderingen te maken, maar kunnen hier niet op in gaan.

Tachtigplussers zijn heel kwetsbaar voor het virus. Meer dan 90% van onze bewoners zijn tachtigplussers. Door deze veiligheidsmaatregelen in acht te nemen en zorgvuldig op te volgen zorgen we samen voor onze bewoners en dus voor jullie naasten en familieleden. We rekenen echt op ieders verantwoordelijkheidsgevoel. Als we verder merken dat er mensen zich niet aan de richtlijnen houden, zullen wij individueel mensen moeten bezoek weigeren of het kader waarbinnen bezoek kan moeten terugschroeven.

Woonzorgcentrum Sint-Jozef is één van de 15 huizen van Zorg-Saam ZKJ. Elk huis is in de mogelijkheid om de versoepelingen aan te passen aan de situatie. Het is dus heel goed mogelijk dat de richtlijnen in Sint-Jozef anders zijn dan in de andere huizen.

Met dank voor de medewerking,

De directie

linkedin