Naar aanleiding van de recente ontwikkelingen en de beslissing in het Vlaams Parlement op 8/7/20 om voor bepaalde landen een formeel reisverbod op te leggen, willen wij u hierover een aantal zaken communiceren.

Onze medewerkers staan klaar om hun verdiende vakantie op te nemen, al dan niet in het buitenland. Elke medewerker werd op 9 juli 2020 door ons geïnformeerd over de geldende richtlijnen en men kreeg een verwijzing naar websites waar men de informatie kan terugvinden.

Onderaan deze pagina vindt u een verwijzing naar de website van de Federale overheidsdienst Buitenlandse Zaken, daar kan u alle info rond reizen terugvinden.

Er heerst een formeel reisverbod voor regio’s die in de ‘rode zone’ liggen. Het is echter mogelijk dat de vakantiebestemming bij vertrek in een groene zone ligt. In de loop van de vakantie kan de toestand evolueren naar een oranje of rode zone.

Mensen die van een rode zone terugkeren dienen zich te laten testen en in quarantaine te gaan. Dit is een wettelijke verplichting.

Mensen die uit een oranje zone terug komen moet nakijken welk advies de overheid geeft. Soms wordt testen aangeraden, soms wordt quarantaine aangeraden.

Mensen die uit een groene zone terugkeren zijn in een gebied geweest waar het gezondheidsrisico laag is. Er is geen quarantaine of test nodig.

Ook voor u als bezoeker is deze informatie van belang. We blijven alert en bedachtzaam. Misschien heeft u ook vakantie/reisplannen. In het belang van de gezondheid van onze bewoners en medewerkers dienen we de geldende afspraken met u te communiceren.

Formele controle bij deze situatie is onmogelijk en wij moeten er van uit gaan dat bezoekers verantwoordelijk zijn en burgerzin hebben.

Als u terugkeert uit de rode zone, blijft u 14 dagen in quarantaine en is bezoek aan het woonzorgcentrum uitgesloten.

Als u terugkeert uit de oranje zone, is quarantaine geen verplichting. Toch vragen wij om de nodige verantwoordelijkheid aan de dag te leggen en ook bezoek aan het woonzorgcentrum tot 14 dagen na terugkeer uit de oranje zone uit te stellen.

Als u terugkeert uit de groene zone, kunt u op bezoek blijven komen.

We leggen nogmaals de nadruk op het blijven volgen van de veiligheidsvoorschriftten:

  • correcte handhygiëne
  • social distancing
  • correct gebruik mondneusmasker
  • u komt niet op bezoek als u ziek bent

Met dank voor uw medewerking!

De directie

Sciensano FAQ

Sciensano heeft een duidelijke communicatie over reizen naar het buitenland!

Downloaden
linkedin